AHB2014 GIDA LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İÇERENKÖY MAH. ALANALDI CAD. NO:24 İÇ KAPI NO:7 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.11.2021 07:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : AHB2014 GIDA LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 28 Ekim 2021 Perşembe
 • Sermaye : 50.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0101873020
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 336494-5
 • Oda Sicil Numarası : 1326831
 • NACE Kodu : 463403
 • Mersis No : 0010187302000001
 • E-Tebligat Adresi : 25818-98997-96267
TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Meslek grubunda, ATAŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Su toptan ticareti (su istasyonları dahil, şebeke suyu hariç) konularında hizmet vermektedir. Her türlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, mevye özü konsantrelerinin alım, satım, pazarlama ve dağıtımıı yapmak. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak, Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Salça, pekmez, konserve ürünlerinin üretimi ve satışı için fabrikalar kurmak. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü bakkaliye satışına konu malzemelerin alım satım pazarlanması Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmak, Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu yolcu ve/veya eşya taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak, Yurtdışı ve/veya yurtiçi karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü yolcu ve/veya eşya taşıma komisyonculuğu yapmak, Yurtdışı ve/veya yurtiçi lojistik hizmetleri konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık yapmak, Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yolcu veya eşya taşımacılığı yapmak, Her türlü motorlu kara araçlarının alım, satım kiralanması. Her türlü gayrimenkullerin alım satımı kiraya verilmesi Telefon posta internet yoluyla her türlü ürünün alım satım pazarlanması Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için; 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
AHB2014 GIDA LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL