İLK İPEKÇİ DANIŞMANLIK SEYAHAT HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BALABANAĞA MAH. BÜYÜK REŞİTPAŞA CAD. VARDAR HAN BLOK NO:30D FATİH - FATİH / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.01.2022 04:51:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : İLK İPEKÇİ DANIŞMANLIK SEYAHAT HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 6 Ocak 2022 Perşembe
 • Sermaye : 10.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 4730720011
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 351892-5
 • Oda Sicil Numarası : 1342504
 • NACE Kodu : 702202
 • Mersis No : 0473072001100001
 • E-Tebligat Adresi : 25929-62588-99765
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, FATİH / İSTANBUL Bölgesinde İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) konularında hizmet vermektedir. A. İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri: 1- Şirket; tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, kurum ve resmi kuruluşlara, bünyesindeki veya sözleşmeli uzmanlar yardımı ile danışmanlık konularını yürütmektedir. 2- genel yönetim danışmanlığı; girişimcilik, stratejik planlama, stratejik yönetim, etkin kaynak kullanımı, yatırım planlama, iş planı, temel işletmecilik, yeniden yapılanma, kurumsal yönetimi, kurumsallaşma, kurum kültürü oluşturma, insan kaynakları yönetimi, kariyer yönetimi, performans yönetim sistemi, ücret yönetim sistemi, muhasebe sistemi, finans, bütçe ve nakit akış sistemi, maliyet muhasebesi, verimlilik yönetimi, satın alma, pazarlama, ve satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi , israf yönetimi, dış ticaret konularında danışmanlık yapmak 2- şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık hakların ticaret unvanlarının ve brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi konularında danışmanlık yapmak 3- yabancılara ve yabancı şirket yönetici ve çalışanlarına yönelik, çalışma izni, ikamet izni, vatandaşlık başvuruları ve bu başvurularla ilgili takip işlemleriyle ilgili danışmanlık yapmak, başvuruları yapmak ve takip etmek. 4- yerli ve yabancı yatırımcılarının her türlü ihtiyaçları karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılamasını sağlamak. B. Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret: 1- Ticareti yasak olmayan her türlü malların internet ortamında elektronik ticaret (e-ticaret) yolu ile satışını, tanıtımını, pazarlamasını, yapmak. Bu satışların elektronik tahsilat (e-tahsilat) işlemlerini yapmak. 2- Sanal mağazalar açmak. 3- Tüm bu faaliyetler için gerekli olan her türlü alt yapı işlemlerini yapmak, gerekli yazılımlar üretmek ve geliştirmek. C. Seyahat acentesi faaliyetleri ve Tur operatörü faaliyetleri: 1- Yurt içinde ve yurtdışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurtdışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Türsab acenteliği yapmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 3- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. 4- Kara hava ve denizde kullanılan her türlü ulaşım araçlarının alım ve satımını yapmak. Bu amaçla her türlü teşhir merkezleri kurmak, işletmek. Her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. D. Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.): 1- her türlü gayri menkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2- yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda, tapu ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki gerekli işlemleri takip etmek. 3- her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralamasına aracılık etmek. 4- emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5- her nevi gayrimenkul malların şirket ve başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6- komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurtdışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. E. İç ve dış ticaret: şirket, konusu ile ilgili olsun olmasın, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca alım ve satımı yasak olmayan her türlü malların, toptan ve perakende içi vve dış ticaretini yapabilir. Şirket yukarıdaki amaç ve konuları gerçekleştirmek için; 1.Taşınmaz mallar ve bu arada arsa, bina satın alabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, gayrimenkullar üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, 2. Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler açabilir, satış mahalleri mağaza ve marketler açabilir, 3.Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri çözebilir. 4. İştigal konularıyla ilgili ithalat ihracat dahili ticaret dahili ve harici komisyon, mümessillik, taahhüdat, distribütörlük ve acentelik işleri yapabilir. 5. Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü taşıt ve makinelerin alımı satımı, iktisabı, kiralanması devredilmesi ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunulmasını gerçekleştirebilir. 6. Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle iştigal eden yerli ve yabancı firmalarla iş birliği ve ortaklıklar kurulması, mevcut şirketlere iştirak edilmesi, kurulacak ortaklıkların sermaye ve yönetimine iştirak edilmesi, onların devralınması, işletilmesi veya yeniden ortaklık kurulmasını temin edebilir. 7.Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki fuar sergi, konferans ve seminerlere katılabilir. 8. Şirket faaliyetleri ile ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
İLK İPEKÇİ DANIŞMANLIK SEYAHAT HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL