İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : MECANİK SAVUNMA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 9 Nisan 2021 Cuma
 • Sermaye : 1.000.000 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6141432251
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 304963-5
 • Oda Sicil Numarası : 1294780
 • NACE Kodu : 471901
 • Mersis No : 0614143225100001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-58384-77679
PERAKENDE TİCARET Meslek grubunda, ÜMRANİYE / İSTANBUL Bölgesinde Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. reyonları olan mağazalar (gıda, içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar)) konularında hizmet vermektedir. I- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: İlgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kurusıkı ve gerçek tabancalar, av ve spor silahları, ağır ve hafif silahlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü savunma sanayi ürününe ilişkin her nevi aksesuarı ve konsept ürünleri ile tekstil ve gıda ürünlerini üretmek, yurt içi veya yurt dışından alımını yapmak, bunlara ilişkin mal ve hizmetler sunmak ve toptan ve/veya perakende mağazacılık, satış ve pazarlama faaliyetlerini yapmak dahil her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunmak. II- Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir: (a) Her türlü sözleşmeye taraf olunması, imzalanması ve ifa edilmesi; toptan ve/veya perakende ticaret ve mağazacılık faaliyetlerinin yürütülmesi, online satış kanalları oluşturulması; (b) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari, sınai, hukuki ve sair faaliyet ve tasarruflarda bulunulması, resmi ve özel ihalelere katılınması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması; (c) Şirketin konusuyla ilgili her türlü makina, teçhizat, araç ve gereçler, taşıtlar ve bunların yedek parçalarının üretimi, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin paylarının iktisap edilmesi; (d) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkul ve yapıların iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız olarak ödünç para ve kredi alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil veya garantör olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, şirket tarafından kredi verilmesi veya borçlanmaların oluşturulması, yenilenmesi ya da uzatılması, şirketin mevcut veya ilerde sahip olacağı mal varlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni haklarının tesis ve fekkedilmesi; (e) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı olabilecek lisans, franchise ve imtiyazları, marka, model, tasarım ve ticaret unvanları, know-how, telif hakları, hususi imal ve usulleri, ve mühendislik hizmetleri ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilmesi; (f) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon ve fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi; (g) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yurt içinde veya yurtdışında şirket kurulması, tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması; (h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen eğitim, fuar, seminer ve benzeri organizasyonlara katılınması ile gerekli izinlerin alınması şartıyla eğitimler verilmesi, fuar, seminer, sunum ve toplantılar organize edilmesi; (i) Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli veya yabancı teknik grupların işe alınması, bunlarla hizmet sözleşmeleri yapılması, gerekli olması halinde çalışma izinlerinin alınması için başvurulması; (j) Şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi; (k) Şirketin konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi; (l) Şirketin konusu ile ilgili her türlü teknolojiden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması ve (m) Şirketin konusu ile bağlantılı olarak spor faaliyetleri ve konaklama hizmetleri sunulması.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MECANİK SAVUNMA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL