MERVE SAKMAN GİYİM TASARIM LİMİTED ŞİRKETİ

LEVAZIM MAH. YAZGÜLÜ SOK. AYDIN SİT. NO:1C/6 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 8.09.2019 02:40:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : MERVE SAKMAN GİYİM TASARIM LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 23 Ağustos 2019 Cuma
  • Sermaye : 25.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 6191002657
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 205035/5
  • NACE Kodu : 741002
  • Mersis No : 0619100265700001
  • E-Tebligat Adresi : 25898-08324-37908
BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA Meslek Grubunda İSTANBUL / BEŞİKTAŞ Bölgesinde Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Şirketin amaç ve konusu Türk mevzuatının izin verdiği çerçeve dahilinde aşağıda belirtildiği gibidir; 1) HERTÜRLÜ GİYİM VE AKSESUARLARIN TASARIMI , ÜRETİMİ, ALIM VE SATIMI; a)Her türlü giyim ve aksesuarların tasarımı, kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları, botları, çizmeleri, terlikleri ve benzeri mamulleri üretmek, ürettirmek, alıp satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında sınai ve ticari tesisler kurmak. b)Her nevi ayakkabı, terlik yapımında kullanılan poliüretan, PVC taban ve kalıplarının imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. c)Her türlü kadın ve erkek çantası, cüzdanı, portföyü ve kemerinin üretimi, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. d)Her nevi ayakkabı tabanı, kösele, lastik, plastik, kauçuk ve ayakkabılarda kullanılan her çeşit astarlık ber, astarlık deri yapıştırıcılar, aksesuar, toka, bağ vb. fort, bombe, tela gibi malzemeler ökçeler, ökçe kalıpları, vardelaların imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti yapmak. e)Ham, mamul veya yarı mamul deri almak, satmak, deri ithalatı ve ihracatı ile uğraşmak. f)Ham deriden; mamul deri, kösele, vidala, zik ve süet imal etmek, bunların ithalatı ve ihracatını yapmak. Tabakhane tesisleri kurmak. g)Her nevi deri, güderi ve deriden mamul giyim eşyası; kürk, mont, kaban, ceket, yelek gibi ürünlerin imalatını yapmak ve fason olarak yaptırmak. h)Deriden mamul sümen, koltuk, kalemlik, kitaplık gibi ürünlerin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak ı)Meşgale konusu ile ilgili her türlü ,sergi, panayır,fuar, kongre merkezlerine katılmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. 2) Şirket faaliyetleri için, lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları, her çeşit menkul malları veya gayrimenkul ve menkul üzerindeki her çeşit ayni ve şahsi hertürlü hakları satın alma,satma,trampa,takas gibi Medeni Kanun,Borçlar Kanunu,Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmü şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi keza satma, trampa,takas gibi Medeni Kanun,Borçlar Kanunu,Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmü şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde elden çıkarılabilir, 3)Satış Vaadi gibi hertürlü şahsi hakları tapuya tescil, fek, şerh, şerhi kaldırma, hertürlü ifraz tevhid, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti, işlemlerini yapabilir. 4)Ayni hak veren veya kaldıran yasalarda belirtilmiş her türlü özel sözleşmeleri akdedebilir, tadil edebilir, tescil edebilir. 5)-Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket rehin ve ipotek verebilir, kabul edebilir, bağış hibe edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin tesis edebilir, mevcut ipotekleri ve sair takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni veya şahsi hertürlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. 6) Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir, veya ettirebilir, işletebilir veya işlettirebilir gayrimenkuller üzerinde irtifak İntifa hakları veya kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir. 7) Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek hertürlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt .işlerine girebilir, bizzat veya ahara edebilir. 8) Şirket amaç ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamul, esas, yardımcı, hurda ve arak maddeler, müstahzar ve terkipler, alet, edevat, makine, ana, yardımcı ve yan tesisler gibi amaç konusunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle emtia madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat, ithalat, alım satım, ambalajlama, paketleme,depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma, dahili ve milletlerarası mümesillik ve distribütörlük , yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtıma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınayı ve ticari faaliyetlerde buluna bilir. 9)Amaç ve konusu ile ilgili araştırma ve etütler yapabilir, keza işlerinin gerçekleşmesi için lüzumlu tesisleri kurabilir, her çeşit nakil vasıtalarını satın alabilir, finansal kiralama (leasing) yolu ile kiralayabilir ve amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlayabilir. Bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlar distribütörlük, bayilik verebilir, bu bende yazılı faaliyet ve konular üzerinde yukarıdaki bendede yazılı tasarruflarda bulunabilir. 10) Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve edecek olan hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir,ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MERVE SAKMAN GİYİM TASARIM LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL