PERFECTALİSM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜZELYURT MAH. HARAMİDERE CAD. NO:13 İÇ KAPI NO:19 ESENYURT - ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.10.2021 23:54:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : PERFECTALİSM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 8 Ekim 2021 Cuma
 • Sermaye : 100.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7280752797
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 332848-5
 • Oda Sicil Numarası : 1323147
 • NACE Kodu : 702202
 • Mersis No : 0728075279700001
 • E-Tebligat Adresi : 25929-17220-27457
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ESENYURT / İSTANBUL Bölgesinde İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) konularında hizmet vermektedir. A-EMLAK 1.Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2.Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3.Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4.Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5.Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6.Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 7.Her türlü akvaryum ve akvaryum malzemeleri, akvaryum balığı, balık yemi, akvaryum için gerekli olan hava motoru, akvaryum kumu, akvaryum için su ısıtıcısı, akvaryum süs ve aksesuarlarını toptan ve perakende olarak alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. B-DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 1-Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, finans ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlık hizmeti vermek. 2-Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir. 3-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler alabilir ve ya mümessillikler verebilir. 4-Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara iştirak edebilir;sergi,konferans v.b. toplantılar tertipleyebilir.. 5-Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehni alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehnide dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Her türlü mali, ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir, ithalat ve ihracat yapabilir. 6-Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tecil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir. 7-Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, şirketlere kurucu olarak katılabilir, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın alabilir, sahibi olduğu hisseleri satabilir. 8-Poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonosu ve benzeri kıymetli evrak borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul ve aracılık yapmamak kaydıyla ciro, imza ve ihraç edebilir. 9-Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir. 10-Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketleri devir, birleşme, nevi değiştirme ve tasfiye işlemlerini yapar ve şirketlere mali danışmanlık hizmeti verir. 11-Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde çeşitli amaçlarla vakıflar kurmak, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel kurul kararı ile bu vakıflara, çeşitli amaçlarla kurulmuş diğer vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara kardan pay ayırmak, bağışta bulunmak. 12-Ticari, mali ve idari tüm alanlarda iş planlaması, iş geliştirme ve fizibilite yapabilir.Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere girerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek. 13-Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir 14-Şirket, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla, her türlü arsa, arazi vb. gayrimenkuller üzerine iş, alış-veriş ve eğlence merkezleri, sağlık kompleksleri ve hastane gibi sağlık tesisleri ile otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek ve bunların işletme hakkını devretmek. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurmak ve bu hakkı kullanmak. Kira geliri elde etmek amacıyla gayrimenkullere yatırım yapmak. 15-Gelir elde etmek amacıyla her türlü iç ve dış ticaret faaliyetinde bulunmak, mal ve hizmet alım satımı yapmak, şirket kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, ithalata yönelik her türlü sınai tesis ve işletmeyi kurmak, kurulmuş olanlara ortak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
PERFECTALİSM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL