TCI RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ATATÜRK MAH. ERTUĞRUL GAZİ SOK. A BLOK NO:2E İÇ KAPI NO:331 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 15.04.2021 03:27:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : TCI RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 8 Nisan 2021 Perşembe
 • Sermaye : 50.000 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8331041575
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 304717-5
 • Oda Sicil Numarası : 1294533
 • NACE Kodu : 661903
 • Mersis No : 0833104157500001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-66142-48571
FİNANS KURULUŞLARI Meslek grubunda, ATAŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Finansal danışmanlık faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. Şirketin amacı yurtiçinde ve yurt dışındaki özel ve tüzel kişilere aşağıda belirtilen hizmet ve ürünleri sunmaktır: a) Finansal ve yönetim danışmanlığı yapmak b) Yatırım projeleri ve diğer projelerle İlgili olarak fizibilite çalışmaları yapmak araştırmalar ve raporlar düzenlemek c) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren her türlü sınai ticari ve mali firma kurum kuruluş ve bankaların mail durumları ve genel yapıları hakkında incelemeler yapmak performasyon değerlendirme raporları üretmek bu raporları İsteyen özel ve tüzel kişilere satmak d) Ekonomi, finans, yönetim, pazarlama, üretim, personel teknik ve bilimsel konularda araştırmalar yapmak, bunları tebliğ makale dergi ve kitap şeklinde yayınlamak, bu tür diğer kişi ve kuruluşlarca üretilen yayınların dergi ve kitapların ticaretini yapmak, yurtdışından bu tür araştırma yayın dergi ve kitapları ithal etmek, bunların yurt İçinde dağıtımını pazarlamasını ve ticaretini yapmak, bu konuyla ilgili yurtdışından temsilcilikler almak yurt dışına temsilcilik vermek e) Firmalarla ilgili bilgiler toplayıp, bu bilgilerden anlamlı analizler çıkararak bu raporları özel ve tüzel kişilere satmak f) Her türlü şirkete (yine finansal kurumlar da dahil olmak üzere) idari ve finansal danışmanlık hizmeti vermek g) Yukarıda belirtilen konular İle İlgili bilgisayar programları üretmek bunları yurtiçinde ve yurtdışında satmak ticaretini yapmak bu tür bilgisayar programlarını yasa tüzük ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçülerle İthal etmek h) Şirketin amaca ilişkin konular kapsamında bilimsel ve teknik eğitim programları düzenlemek kişi ve kuruluşlara eğitim vermek i)Şirketin amaç ve faaliyetlerine uygun konularda, Kurumların performansını arttırıcı, organizasyonel gelişim, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, risk analizlerinin yapılmasını sağlama vb. konularda danışmanlık, araştırma ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak. j)Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için her türlü basım ve yayın işleri yapmak k) Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirebilmesi için eğitim ve öğretim yayınları ile gazete, kitap, dergi ve benzeri yayınların dağıtımı işlerini yapmak. l) Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak m) Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek. Şirket yukarıda açıklanan amacını gerçekleştirmek üzere: a) Amacına giren alım satım İthal ve İhraç konularının ana mal yedek parça ve aksesuarların üretimini bunların ticaretine ilişkin her tür İç ve dış mümessillik distribütörlük bayilik ve komisyonculuğunu yapabilir b) Amacına giren işleri tanıtma geliştirme ve pazarlamasına ilişkin tüm çalışmalar ile piyasa araştırmalarını yapabilir c) Amacına ilişkin olarak yurtiçinden ve yurt dışından gerekil ruhsatları izin öncelik marka ihtira beratlarını alabilir devredebilir resim ve modeller satın alabilir yaptırabilir, kullanabilir, kullandırabilir devralabilir devredebilir d) Her türlü bilgisayar ve aksesuarların yedek parçalarını bilgi İşlem tıp İşletmecilik mühendislik mimarlık ve konularda kullanılan her türlü mekanik elektronik ve diğer hassas cihazların ve aksesuarlarının üretimi yasa tüzük ve yönetmeliklerin İzin verdiği ölçülerde İthalatını yapabilir e) Amacına uygun her türlü taahhüde girebilir f) Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket müessese ve firmalarla ortaklık kurabilir iştirak edebilir devralabilir aracılık yapmamak koşuluyla ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse seneklerini tahvilleri ve diğer taşıma değerleri satın alabilir bunların ihracına İştirak edebilir taahhütle bulunabilir bunları satabilir rehin ve diğer şekillerde teminat olarak gösterebilir bunlar üzerinde her türlü İşlemde bulunabilir g) Şirketin aldığı kredileri teminata bağlamak üzere sahibi olduğu taşıma değerleri veya taşınmaz hakları rehin edebilir, kendi alacaklarını teminata bağlamak üzere verilecek rehinleri kabul edebilir aldığı veya verdiği rehinleri kaldırmak gerektiğinde ticari işletmesinin tümü üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların kredileri İçin ticari İşletme rehni kurabilir veya kaldırılmasını isteyebilir özel ve tüzel kişiler lehine kefalet verebilir, h) Amacını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı finans kaynakları bulabilir krediler sağlayabilir i) Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli etüd ve araştırma işleri yapabilir plan proje ve yapılabilirlik raporları hazırlayabilir. j) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
TCI RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL