UĞRAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KORDONBOYU MAH. TURGUT ÖZAL BUL. NİZAM ÜNLÜ SİT. C BLOK NO:69C İÇ KAPI NO:6 KARTAL - KARTAL / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 26.05.2021 04:02:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : UĞRAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 21 Mayıs 2021 Cuma
 • Sermaye : 20.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KARTAL VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8850895420
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 309089-5
 • Oda Sicil Numarası : 1299076
 • NACE Kodu : 862103
 • Mersis No : 0885089542000001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-41197-54052
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek grubunda, KARTAL / İSTANBUL Bölgesinde Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. 1-Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 2- Her çeşit sağlık hizmetleri vermek. Hastaneler fizik tedavi ve rehabilitasyon tesisleri, laboratuarlar,poliklinikler, dispanserler, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 3-Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak; her türlü sağlık ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermek üzere; özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, sağlık tıp merkezleri, sağlık kabinleri, aile sağlığı merkezleri, tanı ve tedavi merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, yanık tedavi merkezleri, göz sağlığı merkezleri, ağız-diş sağlığı merkezleri, zayıflama ve diyet merkezleri, ortez-protez tedavi merkezleri, check-up merkezleri muayenehaneler gibi her türlü sağlık ve güvenlik tesisi kurmak,kurdurmak, işletmek, hizmet vermek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, başka kurum ve kuruluşlara ait bu tür tesislere ortak olmak, ekip ve ekipman temin etmek, bakım hizmetleri vermek ve işletmek. 4-Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek 5- İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak check-up merkezleri kurmak ve işletmek 6- Tıbbi tahlil laboratuarları, patoloji, hematoloji, genetik, moleküler genetik laboratuarı kurmak ve işletmek 7- Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı ve yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek işlettirmek ve bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. 8- Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili muayenehaneler, klinikler hastaneler. açmak, işletmek donatmak, kiralamak veya kiraya vermek yurtiçi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak 9- Ruh bilim alanında araştırma, yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek. 10- Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek. kemik yoğunluğunu ölçmek. momografi yapmak bilumum röntgen grafikleri. MR. eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. 11-Her türlü tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, tıbbi araç gereç ve medikal malzemelerin alımı satımını ithalatını, ihracatını, ve imalatını yapmak kiralamak, kiraya vermek. Tıbbi ve konusuyla ilgili diğer tüm malzemelerle ilgili her türlü hizmet alım satımı yapmak.Ve Amaç Konusu dahilinde mobil sağlık hizmetleri vermek 12-Şirket resmi ve özel kuruluşlarda kendi faaliyetleri doğrultusunda resmi ve özel kuruluşlara, şahıslara, tüzel kişilere ve eğitim kurumlarına her türlü danışmanlık, yönetim, denetim,seminer, eğitim ve konferanslar verebilir. 13-Her nevi Tıbbi (Medikal), Kozmetik ve Sağlık ürünleri ve cihazları üretim ve ticaretini yapmak. 14-Her türlü inşaat taahüt işleri konut, işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak satmak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 15-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 16-Amaç ve konusu ile ilgili her türlü malzemeleri ,hammadde, yarı madde ve mamül maddeleri almak, satmak, ithalini ve ihracatını yapmak. 17-Amaç ve konusu ile ilgili makine ve teçhizatların yedek parçaların ve aksesuarların alımı, satımı, ithali ve ihracını yapmak. 18-Amaç ve konusu ile ilgili olarak alım, satım, ihracat, ithalat, otomasyon işlemleri, nakliyat, taahhüt ve mutemetlik iç ve dış mümessillik, taşeronluk, bayilik, distribütörlük,acentelik, toptancılık, perakendecilik, dağıtım, pazarlama ve komisyon işleri yapmak, her türlü ihalelere katılmak. 19-Amaç ve konusu ile ilgili olarak marka ihtira beratı ustalık (Knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını almak devir ve ferağ etmek ve bunların üzerinde lisans anlaşması yapmak. 20-Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için faydalı görüldüğü takdirde (Kollektif Şirketler hariç) yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar ve şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak. 21-Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için ihtiyacı bulunan gayrimenkuller ayni ve gayrimaddi haklar satın almak, icabında satmak, devretmek, kiralamak ve gerektiğinde her türlü motorlu kara, deniz ve hava taşıtları,iş makinaları almak, satmak, ithal etmek, kiralamak. 22-Amaç ve konusu ile ilgili maddelerle yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratlarını almak ve icabında bunları başkalarına devretmek. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
UĞRAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL