WATANİA TURKEY TURİZM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

LEVENT MAH. KARANFİL SOK. NO:13 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 15.04.2021 03:19:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : WATANİA TURKEY TURİZM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 7 Nisan 2021 Çarşamba
 • Sermaye : 20.000 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8001084048
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 304390-5
 • Oda Sicil Numarası : 1294207
 • NACE Kodu : 799090
 • Mersis No : 0800108404800001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-99115-95184
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Bölgesinde Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri, vb. dahil, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında turizme dönük hizmetler yapmak, çeşitli konaklama tesisleri kurmak ve bu maksatla tesisleri bizzat veya işbirliği yolu ile işletmek, satın almak, kiralamak, gerektiğinde üçüncü şahısların istifadesine sunmak. Yabancı ve yerli turistler için yurtiçi ve yurtdışında geziler tertip etmek, yat ve karavan turizmi yapmak, bu maksatla tekne, karavan ve diğer ulaşım araçlarını imal etmek, ettirmek veya bunları imal eden şahıs veya firmalar ile işbirliği veya ortaklık yapmak. Turizm amaçlı tesisler yapmak, yaptırmak, satın almak, Kiralamak, bu amaçla her türlü malzemenin ithalat ve ihracatını yapmak, konu ile ilgili yurtiçi veya yurtdışından bayilik almak, bayilik vermek, bu alanda faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı şirket ve şahıslar ile işbirliği anlaşmaları yapmak. Turizm amaçlı etüt, proje ve mühendislik hizmetleri satın almak. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evi, termal tesis, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi gibi tesisleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devretmek, inşa etmek, satın almak, satmak veya bizzat işletmek. Her türlü davet, kongre, konferans, toplantı ve organizasyonları gerçekleştirmek, çeşitli tiyatro, seminer, kongre,her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, kokteyl, davet, parti,kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak, bu alanda hizmet veren kişi veya kuruluşları temsil etmek ve ettirmek. Konuyla ilgili olarak kokteyl, düğün, açılış, animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapabilir. Yukarıda sayılan işleri yapabilmek için gerekli servis ve hizmet şirketlerini kurmak, kurulmuşlara ortak olmak. Şirket konusu ile ilgili olarak; Yürürlükteki yasaların izin verdiği diğer her türlü mal ve hizmetin yurt içinde ve yurt dışında alım ve satımı ile ithalatını ve ihracatını yapmak. Ayrıca alım ve satımı ile ithalatı ve ihracatı izne tabi olan mal ve hizmetlerin alım ve satımı ile ithalatını ve ihracatını yapabilmek için gerekli mercilerden gerekli izinleri alarak bu nevi işleri de yapmak. Ayrıca, Şirket konusu ile ilgili her türlü telif, patent, imtiyaz hakları, marka, alameti farika, lisans, k-now how, ruhsatname, işletme hakları, ihtira beratı ve emsali maddi ve gayri maddi hakları, endüstriyel tasarım ve faydalı model haklarını doğrudan doğruya başkalarından devren iktisap etmek, iktisap ettiklerini satmak, rehin almak, bu haklarla ilgili kabul ve fesih işlemlerini yapmak. Konusuyla ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle mevzuatlar çerçevesinde süreli ve süresiz her nevi ortaklık tesis etmek, bunların mümessilliğini yapmak, kurulmuş ortaklıkların hisse ve intifa senetleri ile tahvillerini aracılık yapmamak kaydı ile satın almak ve aracılık yapmamak kaydıyla aldıklarını satmak. Şirket konusu ile ilgili malzeme ve materyallerin tanıtımını yapmak, almak, satmak ve gerektiğinde ithal etmek, yine konusuyla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmak. Şirket konusu ile ilgili her türlü binek oto, kara, deniz , ve hava taşıt araç ve gereçleri ile iş makineleri ve aksamlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar iktisap etmek ve rehin almak, rehin vermek ve icabında bunları kaldırmak. Şirket konusu ile ilgili konferanslar ile seminerler düzenlemek, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve yine konusu ile ilgili yayınlar çıkarmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,inşa edebilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde ortaklar kurulunun alacağı karar ve değişikliğin tescil ve ilanı ile esas sözleşmeye yeni iştigal mevzuları ilave edilebilecektir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
WATANİA TURKEY TURİZM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL