444 FRANCHİSE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

KUŞTEPE MAH. ŞEHİT ER CİHAN NAMLI CAD. N.71 A ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:46:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : 444 FRANCHİSE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 60.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0012061530
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235624-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225378
 • NACE Kodu : 702202
 • Mersis No : 0001206153000001
 • E-Tebligat Adresi : 25797-89996-48315
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) konularında hizmet vermektedir. a) Her türlü franchise, marka , isim hakkı faaliyetlerinde bulunmak. Franchise, marka, isim hakkı gibi konularda danışmanlık yapmak. Bayilikler vermek ve almak, mağazalar zinciri oluşturmak. Her türlü üretim, işletme ve pazarlama sistemini, bu sistemin kapsamını oluşturan marka, işletme adı, mal veya hizmetleri tanıtıcı bilumum işaret, amblem, sırlar, teknik ve mesleki bilgiler, fikri,ve sınai diğer tüm unsurlarını franchise olarak almak ve satmak. b) Franchise , marka isim hakkı sözleşmesi yaptığı işyerlerinin dekorasyon, tadilat, bakım onarımını yapmak. c) Yetki, imtiyaz, sertifika, know hot, marka , patent ve lisans sözleşmeleri icra etmek. d) Keşif, patent, endüstriyel tasarım model çizim ve ticari unvan özel imalat ve üretim hakları gibi gayrimaddi hakların devralınması, kullanılması ve tanıtılması tescil ettirilmesi, önceden tescil ettirilmiş olan marka ve patentlerin devralınması, bunların tamamen veya kısmen transfer edilmesi teminat gösterilmesi veya kiralanması. e) Her türlü işletmenin endüstriyel, finansal, gayrimenkul şirketinin devralınması veya yeni şirketlerin kurulmasının organize edilmesi hisse veya ekonomik hakların devralınması birleşme ortak girişim ve benzeri için başvuruda bulunulması. f) Üçüncü kişilerin mülkiyetinde bulunan edebi, sanatsal ürün, patent, görsel, işitsel, elektronik, multimedya, sanatsal grafik de dahil olmak üzere her türlü iş üzerinde marka ve telif hakları dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans , patent, marka almak ve lisans , patent , marka vermek, üçüncü kişilere verilen lisans ve patentlerin kontrolü ve gözetimini yapmak ve bu işlemlere ilişkin tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak. g) Şirketin maksat ve mevzusu ile ilgili olarak üretim, devralma, pazarlama, idare işlemlerinin yerine getirilmesi. h) Şirketin maksat ve mevzu su ile ilgili olarak üçüncü kişiler ile ortaklık şeklinde promosyonel veya tanıtıcı faaliyetlerin belirlenmesi müzakere edilmesi ve uygulanması. l) Kanunların izin verdiği ölçüde benzer alanda faaliyet gösteren Türk ve yabancı teşebbüslerle ortaklık kurmak. Şirket ayrıca konusu ile ilgili olarak; * Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentalıklar açabilir *Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz malın devir alınması kiralanması bunların üzerinde tasarrufta bulunması bunlara ilişkin hukuki işlemin yapılması. Şirket alacakları için ipotek rehin veya ticari işletme rehininin alınması. Şirket borçları için malvarlığı üzerinde ipotek rehin ve ticari işletme rehni verilmesi. Üçüncü kişilere ipotek rehin ve ticari işletme rehini verilmesi ve fekkedilmesi. * Konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri personel yetiştirme ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görmek, bu konuda yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapabilir. * Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir,bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri almak, iştirak taahhütlerinde bulunmak,aracılık yapmamak kaydıyla bunları satmak,devir ve temlik etmek ve teminata vermek. * Konusu ile ilgili her türlü ithalat ,ihracat, ticaret,mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir.Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir. * Konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları,pazarlama faaliyetleri yapabilir.Şirket işleri ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve yurt dışından eleman getirebilir. * Konusu ile ilgili tesis, makine, alet. Edavat, techizat,nakil vasıtaları ve her türlü iş makinası satın alabilir, satabilir,kiralar ve kiraya verebilir, her çeşit ham,yardımcı, yarı mamül ve mamül madde satın alabilir, satabilir ,ithal ve ihraç edebilir. İşlerin bir kısmını veya tamamını taşeronlara yaptırabilir ve bunlarla sözleşme imzalayabilir. * Konusu ile ilgili ruhsatname,izin,imtiyaz, patent,marka ve ihtira beratını doğrudan alır, bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devir alır, Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat ile her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. * Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun,orta ve kısa vadeli borç alabilir.Aval ve kefalet krediler temin edebilir,yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir,bu konuda gerekli kefalet,rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir. * Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakları satın almak, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
444 FRANCHİSE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL