5PUANTİYE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ REKLAM HİZMETLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KÜLTÜR MAH. NİSBETİYE CAD. AKMERKEZ APT. NO:54/8 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:52:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : 5PUANTİYE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ REKLAM HİZMETLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0012063001
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235897-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225654
 • NACE Kodu : 631201
 • Mersis No : 0001206300100001
 • E-Tebligat Adresi : 25797-89989-96356
BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA Meslek grubunda, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Bölgesinde Web portalı faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1.Faaliyet konusu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, amaç ve konusuna giren alanlarda internet sitesi tasarlamak, yapmak, işletmek, satmak veya başka şekilde devretmek, ücretli veya ücretsiz üyelikle çalışan veya herkesin kullanımına açık, üyelerin yorum ve puanlama sistemi ile içerik yarattığı siteler oluşturmak ve işletmek, İnternet üzerinden, internet ve on-line sistemler içinde her türlü içerik, hizmetler ile zirai, sınai, teknolojik, ticari ve ham yarı mamul veya mamul mal ve malzemelerin satışını, pazarlamasını ve dağıtımı ile ithalatı ve ihracatını yapmak, web sitesi üyelerine bu hizmet ve ürünlerin elektronik ortamda tüketicileri satın almaya yönlendirme ve bundan gelir etme hakkı tanımak ve ürün, promosyon ürünleri, eşantiyon ve numunelerin dağıtımını, reklamını, pazarlamasını ve satışını yapmak, 2. Her türlü online, gazete, dergi, radyo, televizyon ve açık hava reklamları gibi tanıtım araçları ile reklam, ilan ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, 3. Konusu ile ilgili alanlarda, Web yayıncılığı yapmak, portal kurmak ve işletmek, Elektronik ortamda alışveriş merkezleri oluşturmak, elektronik ortamda ticaret yapmak ve elektronik ödeme sistemleri oluşturmak, satın almak, satmak ve kiralamak, 4.Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir,serbest bölgede işyeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölgede kurulacak ye da kurulu şirketlere iştirak edebilir. 5.Şirket amacının gerçekleşmesi için, herhangi ve tüm teknolojiden ve yeniliklerden faydalanmak, bunları kullanmak, uygulamak ve yönetmek, üçüncü kişilerle bu konularda yardımlaşmak. 6.Uydu Haberleşme Hizmeti, uydu Platform hizmeti, GMPCS mobil telefon hizmeti, internet servis sağlayıcı hizmeti, ortak kullanımlı telsiz hizmeti,sabit telefon hizmeti,kablolu yayın hizmeti, altyapı işletmeciliği hizmeti,rehberlik hizmeti,sanal mobil şebeke hizmeti,hava taşıtlarında Gsm-1800 mobil telefon hizmeti ve bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından yetkilendirme yapılacak diğer elektronik haberleşme hizmetleri sunabilir. 7. Ana amaç ve konusu olan elektronik haberleşme hizmetini vermek ve/veya altyapısını kurmak ve işletmek ile ilgili mümessillik,acentelik alabilir,verebilir.Konusu ile ilgili olarak makine,teçhizat,ekipman ithal edebilir,bakım ve onarım yapabilir,konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir,satın alabilir ve satabilir. 8.Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentelik,komisyonculuk,distribütörlük,temsilcilik, şubeler, perakendecilik,ithalat,transit ticareti,geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir.Türkiye içinde ve dışında başka kişi kuruluşları,temsilci dağıtımcı ve acente olarak tayin edebilir. 9.Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde yerli ve yabancı benzeri şirketler ile ortaklıklar kurabilir, izin, imtiyaz, marka,franchising, ruhsat, Know-how, patent ve lisans sözleşmeleri yapabilir, konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira haklarını, beratlarını, endüstriyel dizayn, model,resim ve ticaret unvanlarını, hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış markaları devir alabilir, gerekirse bunları kısmen veya tamamen başkalarına devir edebilir, teminat olarak gösterebilir,kiraya verebilir. 10.Her türlü mobil ve sabit bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veri tabanı, verimlilik artıran yazılımların, multimedya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması; 11.İnternet hizmetleri (e-ticaret), lojistik hizmetleri ve Şirket in ilgili diğer iştigal konuları ile ilgili internet ve mobil telefon üzerinden yazılım ve donanım geliştirmek, pazarlamak, dağıtımını yapmak ve bunları işletmek; 12.Mobil uygulamaları geliştirmek, satmak veya hizmet bedeli karşılığı kullandırmak; 13.Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak; 14.Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, ya da bunları kiraya vermek, internet üzerinden yayınlamak; 15.Her türlü eğlence e gösteri merkezi, sergi, kongre merkezi kiralamak ve danışmanlık yapmak, Yetkili kurumlardan izin almak kaydıyla sanat ve eğlence gösterileri ve benzeri faaliyetleri düzenlemek, Sesli ve ışıklı görüntülü gösteriler düzenlemek veya organizasyonlara katılmak, konusuna uygun olarak her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek, reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak, 16. Yurt ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
5PUANTİYE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ REKLAM HİZMETLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL