ADATÜRK MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAMİLOBA MAH. ÇAMLI CAD. NO:8 A/1 BÜYÜKÇEKMECE - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 23.08.2019 12:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : ADATÜRK MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 2 Ağustos 2019 Cuma
  • Sermaye : 40.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - SİLİVRİ VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 0071162729
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 202610/5
  • NACE Kodu : 463902
  • Mersis No : 0007116272900001
  • E-Tebligat Adresi : 25888-29907-27328
TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE Bölgesinde Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan ticareti konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: -Her türlü alkolsüz içecek,her türlü mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karışımlı içecek çeşitlerinin alımı satımı, imalatı,dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, imalatı,dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket konularına giren malların depolanması, nakli ,tevzii için gerekli her türlü tesisat ve techizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, inşaa edebilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir, şirket malları için teşhir ve satış yerleri açabilir. Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletmeye veya şirketlerle birleşmek. Bu amaçla ihtira beratı, model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etme, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, marka, model, resim, ticaret ünvanı goodwill, peştemaliye, gayri maddi hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak. Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde gerekse yabancı memleketlerde temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabül etmek, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek, Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir İştigal konusuyla ilgili ithalat ve ihracat yapabilir, özel ve kamu sektörü ihalelerine girebilir, konusuyla ilgili dergi, broşür, harita ve kitaplar yayınlatabilir, bunları pazarlayabilir, yerli ve yabancı dergi ve kitapları yurt içinde ve yurt dışında satabilir ve mümessillik yapabilir. Şirket konusunun tahakkuku için aracılık olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkuller, menkul mallar ve taşıtları müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. Gayrimenkuller üzerine şirketin leyh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir, leyh ve aleyhindeki ipoekleri ve rehni kısmen yada tamamen kaldırabilir, tebdil veya tecdit edebilir, leyh ve aleyhine her türlü ayni haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları fesh edip kaldırabilir, satış vaadinde bulunabilir. Yapılan satış vaadi sözleşmelerine tebdil, tescil ve fesh edebilir, satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ADATÜRK MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL