AKBULUT SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

BARBAROS MAH. ARDIÇ SOK. KENTPLUS ATAŞEHİR SİT. D7 5K/45 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 11.02.2019 23:50:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : AKBULUT SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kurucu Ortaklar : AYŞE AKBULUT
 • Yetkili : AYŞE AKBULUT
 • Kuruluş Tarihi : 11 Şubat 2019 Pazartesi
 • Sermaye : 10.000,00 TL
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0170977651
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 179604/5
 • NACE Kodu : 861012
 • Mersis No : 0017097765100001
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / ATAŞEHİR Bölgesinde Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: 1- Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümleri ve bu kanunla ilgili yönetmelikler çerçevesinde, konu ile ilgili mevcut kanunlar çerçevesinde gerekli izinler alınarak, özel sağlık kuruluşları kurabilir, hastane, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, tıbbi laboratuvar, tahlil kurumları açabilir, açılmış olanlara ortak olabilir, bu kuruluşlarda sağlık hizmetleri verebilir. 2- Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler poliklinikler, dispanserler laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı)ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 3- İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check- up merkezleri kurmak ve işletmek. 4- Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 5- Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. 6- Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 7- Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek. 9- Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. 9- Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati islerini yapmak, yaptırmak. 10- Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla klinik açmak, işletmek. 11- Özel hastane, Özel polikilinik ve özel sağlık tesisleri açmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek almak ve gerektiğinde satmak. 12- Sağlık hizmetleri alanında kullanılan makine, cihaz, alet ve edavatlarını ithalatı ve ihracatı pazarlamasını yapmak. 13- Her türlü sağlık faaliyetlerinin plan ve organizatörlüğünü yurt içi ve yurtdışı danışmanlık, mümessillik, müşavirlik hizmetlerini yapmak. 14- Sağlık alanında içeride ve dışarıda her türlü seminer konferans ve toplantılar tertip etmek, fuarlara katılmak. 15- Her türlü kozmetik sanayi ürünleri alımı satımı ve ithalat ve ihracatını yapmak. 16- Yurt içinde ve Yurtdışında her türlü yataklı hastane, Poliklinik, Laboratuvar ve tedavi merkezleri kurmak, işletmek. Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki isleri yapabilir. a) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c) Şirket konusu islerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. d) Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. e) Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
AKBULUT SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL