AKIM GRUP MEDYA DANIŞMANLIK MATBAA MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. A BLOK NO:12B İÇ KAPI NO:081 ESENLER - ESENLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 5.04.2021 00:54:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : AKIM GRUP MEDYA DANIŞMANLIK MATBAA MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 26 Şubat 2021 Cuma
 • Sermaye : 1.000.000 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0250945127
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 296604-5
 • Oda Sicil Numarası : 1286318
 • NACE Kodu : 731101
 • Mersis No : 0025094512700001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-47927-84529
BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA Meslek grubunda, ESENLER / İSTANBUL Bölgesinde Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.) konularında hizmet vermektedir. MEDYA İLE İLGİLİ OLARAK 1Kanun çerçevesinde şirket devri veya birleşme işlemleri yapma, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde verici tesis ve işletim şirketine ortak olmak, ilgili kurumlara logo/çağrı işareti için marka tescil başvurusunda bulunmak, tescil edilen markayı devir almak ve devretmek, 2Makine, teçhizat ve malzemenin ihtiyaca binaen üretilmesi, kiralanması, alımı, ihtiyaç fazlasının satılması, kiraya verilmesi 3Prodüktörlük, haber, dizi, film, reklam vb bu programları hazırlamak, çekim ve organizasyonunu yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek, telif hakkını almak, devretmek, 4Yurt içinde ve yurt dışında her nevi sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve olayı izlemek, gelişmesine katkıda bulunmak, eğitimler vermek ve almak, 5Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç halinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve gerçek ve/veya tüzel kişilerden söz konusu hizmetleri almak, 6Film, dizi, belgesel vb. video, radyo programları ve televizyon programlarını hazırlamak, bu hizmeti yapabilmek için stüdyo kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak, kullandırmak, bu konuda sözleşmeleri akdetmek; kısa, orta ve uzun vadeli kredi, teşvik almak ve kullanmak, 6İhtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, elden çıkarmak, rehin ve ipotek almak veya rehin ve ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak,ve sair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek etmek 7Yurt içi ve yurt dışında her türlü haberin toplanması, değerlendirmesi ve yayınlanmasının sağlanması, 8Yayın programları için üçüncü kişilerle reklam ve sponsorluk anlaşmaları akdetmek, telif anlaşmaları yapmak, belli aralıklarla kültür, sanat ve eğitim amacına yönelik gazete ve dergi yayımlamak, 96112 sayılı Kanunun 19. maddesine aykırı olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili ve/veya yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak şirketlere kurucu ortak olunması, sonradan katılınması ve kuruluşların devir alınması, devredilmesi, satılması veya satın alınması DANIŞMANLIK İLE İLGİLİ OLARAK: 1Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, ticari, mali danışmanlık yapmak kaydıyla, danışmanlık hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını üstlenmek. 2Kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. 3Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak, bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak. 4Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek. 5Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması, 6Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek, MATBAA İLE İLGİLİ OLARAK: 1 Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek, 2Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır. 3Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak. 4-Yabancı ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
AKIM GRUP MEDYA DANIŞMANLIK MATBAA MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL