ALA SANATSAL FAALİYETLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SİNANPAŞA MAH. ALAYBEYİ SOK. ŞAHİN HAN BLOK NO:3 İÇ KAPI NO:3 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 2.01.2021 18:06:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ALA SANATSAL FAALİYETLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 29 Aralık 2020 Salı
 • Sermaye : 10.000 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0462250299
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 284974-5
 • Oda Sicil Numarası : 1274682
 • NACE Kodu : 477806
 • Mersis No : 0046225029900001
 • E-Tebligat Adresi : 25777-35900-79423
BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA Meslek grubunda, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Bölgesinde Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sanat eserlerinin perakende ticareti (ticari sanat galerilerinin hizmetleri ile ressamların, gravürcülerin, heykeltıraşların, bestekarların ve diğer sanatçıların orijinal çalışmaları) (antika eşyalar hariç) konularında hizmet vermektedir. Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımı, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, resim, yağlı boya tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesi, dekorasyonu alım satımını ve imalatını yapmak. Fiberglas, ahşap, cam, metal malzemeleri ve her türlü doğal taşlar, döküm malzemesi kullanarak heykeltıraşlık işleri yapmak. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır. Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık yada anlaşmalar yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir. Kiralar. Kiraya verir bunların üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Faaliyet konuları ile ilgili danışmanlık yapabilir, şirket konusu ile ilgili yürürlükteki ithalat-ihracat rejiminde müsaade edilen malların ithali ve ihracı üzerine pazarlama faaliyetinde bulunabilir. Amacı ve konusuna uygun kurulmuş veya kurulacak şirketlerle ve firmalarla ortaklık tesis edebilir. Şirket konusunu oluşturan işle için yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütlerde bulunabilir. Şirket konularıyla ilgili yurt dışından ve yurt içinden mümessillikler, temsilcilikler, bayilikler alabilir ve diğer şahıs ve kuruluşlara mümessillikler ve bayilikler verebilir. Şirket amacına ulaşmak için her nevi dahili ve harici ticareti yapabilir. Şirket amacına uluşmak için yurt içinden ve yurt dışından özel ve resmi kurum ve kuruluşlardan krediler temin edebilir, iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, sinayi, ticari, iş taahhütlerine girebilir. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Şirket amacına ulaşabilmesi için yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ALA SANATSAL FAALİYETLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL