ALBAYRAK DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

YENİŞEHİR MAH. SÜMBÜL SOK. EKİNCİ RESİDANCE NO:8/2/503 PENDİK - PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:43:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ALBAYRAK DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - PENDİK VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0501134080
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235524-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225277
 • NACE Kodu : 692002
 • Mersis No : 0050113408000001
 • E-Tebligat Adresi : 25888-94991-95667
MALİ MÜŞAVİRLİK Meslek grubunda, PENDİK / İSTANBUL Bölgesinde Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. - Gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikaları, mali tablolar ilkeleri, tek düzen hesap planı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili yasa hükümleri gereğince defterlerini tutmak, beyannameleri, bildirgeleri ile diğer belgeleri düzenlemek, benzeri işler yapmak. - Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. - Yukarıda yazılı konularda, belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işler yapmak. - Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğu, hesapların denetim standartlarına uygunluğu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek. - Yurtiçinde ve yurtdışında, ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. - Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. - Konusu ile ilgili franchise sözleşmeleri ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak. Franchise sözleşmeleri almak, vermek. - Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri, teminat ve kefaletleri almak, vermek. - Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurmak, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. - Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat teçhizat, vasıta, arsa, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. - Şirket konuları ile ilgili faaliyetleri için faydalı know-how izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. - Şirket kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bunlar için her türlü tasarruflarda bulunabilir. - Şirket konusu ile ilgili resmi ve özel kuruluşların açacağı her türlü ihalelere gerekli şartları yerine getirerek girebilir. - Şirket öz kaynaklarını bankalarda, aracı kurumlarda, menkul kıymet borsalarında veya menkul kıymetlerde, aracılık yapmamak kaydıyla değerlendirebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ALBAYRAK DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL