AL HAMD DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

YEŞİLOVA MAH. 2.DEMİR SOK. UFUK APT. NO:19/1/1 KÜÇÜKÇEKMECE - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:42:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : AL HAMD DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0462066964
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235458-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225213
 • NACE Kodu : 702202
 • Mersis No : 0046206696400001
 • E-Tebligat Adresi : 25797-35953-03392
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL Bölgesinde İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) konularında hizmet vermektedir. 1.1 Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tasıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 1.2 Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 1.3 Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 1.4 Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 1.5 Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 1.6 Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 1.7 Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 2.1 Yabancı uyruklu vatandaşlara danışmanlık hizmeti vermek. 2.2 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, is süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) 3.1 Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açma Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp isletmek. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve isletmek. 3.2 Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. 4.1 İnternet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin ve ticari ürünün; dağıtım, ticaret, ihracat, ithalat, pazarlama ve iletişimini yapmak, 4.2 Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu amaçla her türlü ve kategori bilgisayar programlarını ve iletişim teçhizatını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, satısını, pazarlamasını, kiralamasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak. Sirket yukarıda sayılan amaç ve konularını gerçeklestirmek için konusu dâhilinde asagıdaki faaliyetlerde bulunur: 1.Konusu ile ilgili her türden hammadde, yarı mamul ve hurdaların, araç ve gereçlerin ekipman, makine, yedek parça, teçhizat, tesis ve tesisatın alımı satımı imali, ithal ve ihracı ve bunlarla ilgili is ve isçiliklerin yapılması ve yaptırılması, 2.Ilgili mevzuat içinde yerli ve yabancı, resmi ve özel, hakiki ya da hükmi sahıslarla sirketler ve ortaklıklar kurmak, kurulu bulunanlara ortak olmak veya bu ortaklıkları sona erdirmek, konusu ile ilgili kurum ve kurulusların hisse senedi ve tahvillerini almak, aracılık yapmak kaydıyla satmak, 3.Konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul mal ve haklar ile nakil vasıtaları ve bunların müstemilatını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, isletmek, gerekli onarım ve tadilatını yapmak veya yaptırmak, bunlar üzerinde ipotek ve rehin tesis ettirmek ipotek almak ve vermek, kendi malları üzerine ipotek almak, vermek veya etmek, rehin ve ipotekleri fek etmek, tevhit, ifraz, yola terk etmek, tadil etmek. 4. Alacaklılar lehine üçüncü kisiler ve tüzel kisilerin borçlarından dolayı diger kisi ve kuruluslar lehine ipotek ve rehin alır ve verir. 5.Her türlü hak ve beratları lisans, imtiyaz ve intifa haklarını marka, model, resim ve ticaret unvanlarını özel imalat usullerini ve benzer maddi ve gayri maddi hakları iktisap etmek kiralamak kullanmak, satmak kiraya vermek, üzerlerinde intifa, irtifak ve rehin hakları gibi her türlü tasarruflarda bulunmak, 6.Her türlü tesvik, yatırım indirimi, belge ve kredilerinden vergi, resim ve harçların muafiyet ve iadelerinden yararlanabilir. 7.Yurt içinde ve dısında fuar, sergi ve panayırlara katılabilir. Üretimi yaptıgı mamullerin ya da ticaretini yaptıgı malların reklamını yapabilir yaptırabilir. 8.Maksat ve mevzu ile ilgili yurt içinde ve dısında taahhüt isleri yapmak. Yurt içinde ve dısında acentelik bayilik, temsilcilik almak ve vermek ihalelere katılmak, alınmıs ihaleleri devretmek ya da baskalarından devralmak, 9.Maksat ve mevzuunun gerektirdigi bütün ticari, sınai, endüstriyel, hukuki, mali konularda gerekli muameleleri yapmak, hak ve alacaklarının tahsili için ayni, sahsi ve her türlü teminat alabilir veya verebilir. Ipotek ve benzeri teminatlarla veya teminatsız ödünç alabilir. 10. Sirket konusu ile ilgili olarak her türlü kamu ve özel ihalelere katılabilir, aldıgı ihaleleri kendi gerçeklestirebilecegi gibi tümünü veya bir kısmını taseron firmalara yaptırabilir veya kurum ve kuruluslarla ortaklık yapabilir, 11. Sirket amaçları için yurtiçi ve yurtdısında fuar çesitli organizasyon ve benzer etkinliklere katılabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
AL HAMD DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL