ALİZ DENTAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KARTALTEPE MAH. HAYIRLI CAD. NO:59 A PK:34295 KÜÇÜKÇEKMECE - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 26.03.2020 15:43:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ALİZ DENTAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Tabela Ünvanı : ALİZE DENTAİRE
 • Kuruluş Tarihi : 13 Mart 2020 Cuma
 • Sermaye : 90.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0531182419
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 241134-5
 • Oda Sicil Numarası : 1230894
 • NACE Kodu : 464603
 • Faaliyet Alanları : Diş Protez Laboratuar İşletmeciliği
 • Mersis No : 0053118241900001
 • E-Tebligat Adresi : 25888-64908-57183
 • Çalışan Sayısı : 11-50
Alize Dentaire, meslektaşlarımızın hizmetinde bir diş protez laboratuvarıdır. Türkiye'de Alper Temel ve alanında uzman profesyonelleri tarafından kurulan Alize Dentaire, her şeyden önce diş protezleri meraklılarından oluşan bir ekiptir. Laboratuar İstanbul'un kalbinde yer alan ekibimiz 25 diş teknisyeni, genel müdür, ticaret müdürü ve sektörden sorumlu ortak olmak üzere üç ortaktan oluşmaktadır. Tutkuyla çalışıyoruz ve kalite ve titizlik talebini endişelerimizin merkezine koyuyoruz. Etik değerlere bağlılık ve bağlılık ile mesleğin en yüksek standartlarını hedefliyoruz. Diş protezinin tüm alanlarında en son teknolojik yenilikleri kullanıyoruz: eklem / eklem protezleri, implant ve dijital. Beceri ve deneyimimiz sayesinde, kalite, hassasiyet ve dayanıklılık avantajı için ileri teknolojilere dayalı rekabetçi fiyatlarla çözümler sunuyoruz. Tüm ürünlerimiz ve malzemelerimiz CE ve uluslararası standartlara uygundur. Eserler izlenebilirlik sayfaları ile teslim edilir.

Quand l'artisanat dentaire rencontre la technologie. When dental craftsmanship meets technology.

Qui sommes nous?
Alize Dentaire est un laboratoire de prothèse dentaire au service de nos confrères. Fondé en Turquie par Alper Temel et ses associés qui sont des professionnels spécialisés dans leur domaine, Alize Dentaire est avant tout une équipe de passionnés de la prothèse dentaire. Le laboratoire est implanté au cœur d’Istanbul, notre équipe se compose de 25 prothésistes dentaires, de trois associés dont un directeur général, un directeur commercial et un associé responsable de secteur. Nous travaillons avec passion et mettons l’exigence de la qualité et de la rigueur au centre de nos préoccupations. Nous visons les plus hauts standards de la profession avec dévouement et engagement envers les valeurs éthiques. Nous utilisons les dernières innovations technologiques dans tous les domaines de la prothèse dentaire : prothèses adjointes/ conjointes, implantaires et numériques. Grâce à nos compétences et à notre expérience, nous fournissons des solutions à des tarifs compétitifs, basées sur des technologies de pointe au profit de la qualité, de la précision et de la durabilité. Tous nos produits et matériaux sont conformes aux normes CE et aux standards internationaux. Les travaux sont livrés avec fiches de traçabilités.

RESMİ FAALİYET KONUSU
İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ Meslek grubunda, İSTANBUL ili Bölgesinde Dişçilikte kullanılan alet ve cihazların toptan ticareti (protezler, bağlantı parçaları dahil) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konuları aşağıdaki gibidir; 1- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin,röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı. 2- Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı, ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek 3- Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek. 4- Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam teferruat ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticareti. 5- Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak. 6- Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez üretim, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak 7- Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur. a- Konusu ile ilgili her nevi taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, rehin alabilir, rehin verebilir, rehin ve ipotekleri kaldırılabilir, satış vaadi ve kira sözleşmelerinin tapuya şerh işlemlerini yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b- Konusu ile ilgili mümessillik. komisyonculuk, distribütörlük, acentelik yapabilir, bayilik verebilir, c- Konusu ile ilgili her türlü belge imtiyaz, her türlü ruhsat¬name, ihtira beratı, know how royalty, teknik yardım, bröve, lisans, telif hakkı, alameti ferika, patent ve marka gibi gayri maddi ve fikri hakları satın alabilir. Bunları kısmen üçüncü şahıslara devredebilir kiralayabilir veya kiraya verebilir. Teknik ve bilgi anlaşmaları yapabilir, d- Faaliyetlerini gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmalara girebilir, Leasing, Faktoring, Forfaiting dâhil her türlü krediyi temin edebilir, bu nedenle ipotek, rehin ve diğer teminatları verebilir, e- Hisse senedi, tahvil, VDMK ve benzeri menkul kıymetleri, aracılık yapmamak kaydıyla alabilir, satabilir, rehin veya teminat olarak kabul edebilir ve rehin ve teminat olarak verebilir, diğer şirketlere iştirak edebilir, f- Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla şirket konusu ile ilgili gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler tesis edebilir veya mevcut özel ve tüzel kişilerle konusu ile ilgili ortaklıklar kurabilir veya bu kurululara iştirak edebilir, aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla hisselerini satın alabilir ve satabilir, g- Transit ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla Serbest Bölge Ticareti yapabilir, konusu ile ilgili olarak Teşvik Mevzuatına uygun işleri yapabilir, h- Şirket amacına uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında açılan fuarlara ve sergilere katılabilir, sergiler açabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ALİZ DENTAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL