ALTAŞ SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

İOSB MAH. GİYİM SANATKARLARI 2B BLOK SOK. B BLOK NO:603/1 BAŞAKŞEHİR - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 15.05.2019 03:19:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : ALTAŞ SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 14 Mayıs 2019 Salı
  • Sermaye : 50.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 590908668
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 192665/5
  • NACE Kodu : 692002
  • Mersis No : 0059090866800001
MALİ MÜŞAVİRLİK Meslek Grubunda İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR Bölgesinde Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1- Şirket 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve buna dayalı olarak çıkartılan mevzuata göre gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Tekdüzen hesap planına göre defterlerini tutmak, Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer mali tablolar düzenlemek. Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyanname ve bildirimleri ile diğer belgelerini düzenlemek, ilgili dairelere elektronik ortamda ve elle düzenleyerek göndermek ve benzeri işleri yapmak. 2- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. İlgili belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. 3- Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre kurulan şirketlerin finansal tablolarını, bu şirketlerin Yönetim Kurullarının hazırlamış olduğu yıllık faaliyet raporlarını, envanterler dahil olmak kaydıyla Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığı yönünde denetim yapmak ve denetim sonuçlarını rapora bağlamak, 4- Talep halinde diğer sanayi, ticari ve tarımsal kuruluşlar ile kar amacı olmayan dernek, vakıf, tesis ve sair hakiki ve hükmi şahısların hesap ve muamelelerini, mali tablolarını denetlemek suretiyle yetkili organlara görüş ve kanaat bildirmek veya rapor yazmak, 5- Tasfiye, birleşme, devir, kamulaştırma, özelleştirme ve benzeri konularda görevlendirildiği takdirde de muameleleri yetkili denetçileri vasıtasıyla gerçekleştirmek. 6- Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmeler için yurt içi veya yurt dışından alınacak krediler ile ilgili kredi müracaat dosyalarını hazırlamak ve bu işlemlerin ilgili makamlarda takibi gerçekleştirmek. 7- Yabancı sermaye izin ve yatırım teşvik belgeleri ile çalışma izin belgeleri almak. 8- Konusu ile ilgili her türlü araştırma ve geliştirme ve proje faaliyetinde bulunmak. 9- Kanun ve yönetmelikler ile konusuna ilişkin sair mevzuat hükümlerinin imkan ve verdiği sair işleri yapmak. 10- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 11- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ALTAŞ SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL