ANALİZ TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. EGS BUSİNESS PARK BLOK NO:12 İÇ KAPI NO:4 BAKIRKÖY - BAKIRKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.07.2022 03:43:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ANALİZ TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 22 Haziran 2022 Çarşamba
 • Sermaye : 1.000.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0691369446
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 388947-5
 • Oda Sicil Numarası : 1381701
 • NACE Kodu : 683102
 • Mersis No : 0069136944600001
 • E-Tebligat Adresi : 25868-03935-50325
EMLAK MÜŞAVİRLERİ Meslek grubunda, BAKIRKÖY / İSTANBUL Bölgesinde Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla şunlardır. 1) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller ile arsa, arazi, konut, iş yeri, resmi daireler, Mahkemeler, Belediyeler, Bankalar, Sağlık ve Eğitim Kurumları, Sanayi tesisleri. Sosyal ve turistik tesisleri, akaryakıt istasyonları, oteller, moteller, tatil köyleri, villalar ve benzerleri ile her türlü taşınmaz malların değerleme hizmetleri, analiz ve fizbilite çalışmaları sunmak. Gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini, bu değeri etkileyen gayrimenkulun niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir etmek, değerleme raporlarını hazırlamak. 2) Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması. fizbilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumun analizi, gayrimenkullerle ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en iyi ve en verimli kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek. 3) Gayrimenkuller ile ilgili proje analizi yapmak, piyasa araştırması, fizbilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en verimli kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. 4) Bankaların ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm taşınmazların uzman incelemesi ve değerleme işlemini yapmak, her türlü taşınmazın sigortaya esas raporlarını düzenlemek. 5) Bankalar, Kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerinin değerleme işlemlerini yapmak ve bu konuda raporları hazırlamak. 6) Her türlü taşınmaz ve bunların bütünleyici veya eklentisi olan unsurları, ayrı ayrı ve birlikte değerleme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek. 7) Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde danışmanlıklar da bulunmak. gayrimenkul projelerinin inşaata başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunu belirlenmesi konusunda raporlar hazırlamak. 8) Sermaye Piyasası Kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlenmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, ayni sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği bütün gayrimenkul değerleme işlemlerini yapmak. 9) Her türlü gayrimenkulun kira rayiç bedelleri tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek. 10) Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerleme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve saklanmasını temin etmek. 11) Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde ilgili mevzuattan, kanun ve yönetmeliklerden, kat mülkiyeti kanunundan. tapu kütüklerinden, tapu ve kadastro teşkilatından, belediyelerden, imar planlarından, projelerden, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, üniversitelerden, bilim adamlarından ve bunun gibi kaynaklardan faydalanmak, araştırmalarda bulunmak. 12) Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri gayrimenkullerin gayrimenkuller yapıların ayrılmaz niteliğindeki makine değerlemeleri ve üzerindeki bir parçası ve ekipman analizleri yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek. 13) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazların iktisabında taşınmaz devirlerinde ve kamulaştırma işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermek ve değerleme raporları düzenlemek. 14) İnşaatların plan, proje işlemleri ile ilgili yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak, raporlar hazırlamak ve hak ediş raporlarını düzenlemek. 15)Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkette ayni bir sermaye olarak koymaları hallerinde gerekli olan değerleme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek. 16)Borsada ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ANALİZ TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL