ATLANTİCA AGRİCOLA TARIM GÜBRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DEFNE SOK. FLORA APT. NO:1/365 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:42:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ATLANTİCA AGRİCOLA TARIM GÜBRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1020832926
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235449-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225204
 • NACE Kodu : 467502
 • Mersis No : 0102083292600001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-79837-07685
KİMYEVİ MADDE Meslek grubunda, ATAŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Suni gübrelerin toptan ticareti (gübre mineralleri, gübre ve azot bileşikleri ve turba ile amonyum sülfat, amonyum nitrat, sodyum nitrat, potasyum nitrat vb. dahil, nitrik asit, sülfonitrik asit ve amonyak hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır. a.) a.) Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ve ilgili tüm mevzuata uymak kaydıyla, her türlü gübrelerin, zirai mücadele ilaçlarının, minerallerinin, zirai ürünlerin besleyicilerin, tohumların ve zirai ürün makine ve ekipmanların ithalatını, ihracatını ve toptan dahili ticaretini yapmak b.) b.) Her türlü gübre çeşitlerinin, her türlü zirai ürünlerin zirai mücadele ilaçlarının (pestisitler), minerallerin besleyicilerin, tohumların, ürün koruma sistem ve teknolojilerinin, bahçe ve sera bitki ve tohumlarının imalat,ithalat,ihracat,dahili ticaret, mümessillik, müşavirlik, teknik danışmanlık, distiribitörlük, komisyonculuk, pazarlamacılık, acentelik yapabilir ve fason imalat yapabilir, yaptırabilir ve çevre sağlığı ilaçları uydu destekli zirai tarama sistemlerinin, ziraata ilişkin çevre koruma sistemlerinin, veteriner ilaçlarının her türlü ziraat makine, ekipman ve araçlarının çiftlik hayvanları, omurgasızlar yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlar dahil olmak üzere tüm deniz ve tatlı su ürünlerinin ve yardımcı ürünler dahil diğer maddelerin toptan pazarlanması, dahili toptan ticareti, alınması nakliyesi, ithal ve ihraç edilmesi, dağıtımın depolanması, bunların ham ve iptidai maddelerinin, yarı mamullerinin ve tam mamullerinin türevleri ve yan ürünlerinin konu ile ilgili teçhizat ve makinenin toptan pazarlanması, yurtiçi toptan ticareti, alınması, ithal ve ihraç edilmesi, dağıtım depolanması, proje bazında üretim yapılması. c.) c.) Organik ve inorganik verimli kimyasal maddeden mamul her türlü temizlik malzemesi ve deterjanların imalat,ithalat,ihracat,dahili ticaret, mümessillik, müşavirlik, teknik danışmanlık, distiribitörlük,komisyonculuk,pazarlamacılık, acentelik yapabilir ve fason imalat yapabilir,yaptırabilir. d.) d.) Organik ve inorganik her türlü kimyasal maddeden üretilen mamul, yarı mamul katkı maddeleri, hammaddelerin imalat,ithalat,ihracat,dahili ticaret, mümessillik, müşavirlik, teknik danışmanlık, distiribitörlük,komisyonculuk,pazarlamacılık, acentelik yapabilir ve fason imalat yapabilir,yaptırabilir. e.) e.) Her türlü ambalaj ve paketleme işleri yapabilir, Şirket amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. 1-Her türlü zirai ürünlerin , zirai mücadele araçlarının ( pestisitler ), her türlü gübre çeşitlerinin minerallerin, besleyicilerin, tohumların, uydu destekli zirai tarama sistemlerinin ziraata ilişkin çevre koruma sistemlerinin ve ilaçlarının her türlü ziraat makine ekipman ve araçlarının, çiftlik hayvanları, omurgasızlar, yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlar dahil olmak üzere tüm deniz ve tatlı su ürünlerinin ve yardımcı ürünleri dahil diğer maddelerin toptan pazarlanması, dahili toptan ticareti, alınması, nakliyesi, ithal ve ihraç edilmesi, dağıtımı, depolanması, Yukarıdaki faaliyete ilişkin olarak ambalajlama tesisleri, entegre tesisler veya depolar kurmak ve yönetmek, Yukarıdaki faaliyet ve prosesler için gerekli olan hammaddenin, yardımcı ürünlerin makine ve teçhizatın ve ambalajlama maddesinin temini, Bu maddede bahsi geçen mamullerin ithali, ihracı ve toptan dahili ticareti. 2-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli veya yabancı şirketlerle işbirliğine girmek geçici veya kalıcı ortaklıklar kurmak veya mevcut olanlarına katılmak. Ulusal veya uluslar arası borç sözleşmelerine taraf olmak acenteler, distribütörler, temsilciler tayin etmek veya tayin olunmak. 3-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili depolar, ardiyeler kurulması ve yönetilmesi. Ülke içi veya dışındaki serbest bölgelerde veya serbest ardiyelerde standlar, satış noktaları, mağazalar, şubeler, ambalajlama ve üretim yerlerinin kurulması ve yönetimi. 4-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve gerekli taşınır ve taşınmazların satın alınması, satılması. 5-Kiralanması ve bu hususta taahhütlerde bulunması, bunlar üzerinde şirket lehine veya aleyhine ipotek, rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi, her türlü garantinin verilmesi. 6-Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-nowın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması. 7-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak ve aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunması. Kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin alınıp satılması. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, 8-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü hukuki muamelelerinin akdedilmesi. 9-Şirketin konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunması, ilgili teşekküllere işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi . 10-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili iştigal mevzunun elde ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ATLANTİCA AGRİCOLA TARIM GÜBRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL