BAKIRKÖY ARABULUCULUK VE TAHKİM MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

KARTALTEPE MAH. BAHARLI BAHÇE SOK. KIBRIS APT. NO:17/9 BAKIRKÖY - BAKIRKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.03.2020 00:45:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BAKIRKÖY ARABULUCULUK VE TAHKİM MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 17 Şubat 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1321507555
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 236150-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225907
 • NACE Kodu : 691009
 • Mersis No : 0132150755500001
 • E-Tebligat Adresi : 25848-76844-42910
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, BAKIRKÖY / İSTANBUL Bölgesinde Hukuki arabuluculuk ve uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya şahıslar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri) konularında hizmet vermektedir. 1-Şirket, özel, kamu ve diğer tüzel kişiler nezdinde, arabuluculuk, tahkim, danışmanlık, bilirkişilik, uzlaşma ve uzlaştırma, hukuk davaları, tahkim ve idare konusu, hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku alanlarında mütalaada bulunmak, danışmanlık hizmetlerinde bulunmak. 2-Tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, özel yahut kamu kurum kuruluşlarına, bünyesindeki veya diğer başka yerli yahut yabancı uyruklu eğitmen ve uzmanlarla, bütün hukuk, alternatife uyuşmazlık çözüm yollan, kişisel gelişim ve beceri, yönetim ve organizasyon, koçluk ve benzeri tüm alanlarda, kurs, panel, etüt, sempozyum, konferans, workshop, kamp ve benzeri yollarla, uzaktan veya yüz yüze, bizzat kendi eğitmenleri ve olanakları yahut yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişiler ile özel veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yahut lisans veya izinleri dahilinde, ilk, orta öğretim okulları , kurs ve etüt eğitim merkezleri niteliği taşıyan her seviyede özel eğitim ve öğretim kurumlan kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, suretiyle eğitim faaliyetleri yapmak. 3-Matbaacılık, yayıncılık,ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek, her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin taşanını, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak, ilanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak. Her türlü baskı, dizgi, serigrafi yapmak. Kimlik kaplama, kaşe, kitap, evrak ciltleme yapmak veya yaptırmak. Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve yapmak. Ham kâğıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Kağıt ve matbaa ile ilgili malzemenin ithalatı, ihracatı, alım satımı. 4-Yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişiler ile özel veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yahut lisans veya izinleri dahilinde; çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış ve benzerlerini organize etmek ve tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. 5-Pano, basılı malzeme, tabela, afiş, pankart, katalog, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri tasarımı, üretimi yapmak veya bunları fason olarak yaptırmak, nihayetinde kiralamak veya satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 6-Yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişiler ile özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına konusu ile ilgili sekretarya, halkla ve basınla ilişkiler, reklam, iç organizasyon, çeşitli kademelerde üyelik, abonelik, her türlü atama ve görevlendirme organizasyonu, her türlü eğitim, yayın ve projelerin ortaya çıkarılması alanlarında icra edecekleri faaliyetleri yürütmek veya bu konularda danışmanlık vermek. 7-Mesleki yeterlilik belgelendirmesi ve denetlemesi yapmak amacıyla kişi ya da personelin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun tespit ve tevsik etmek, sonuçlarıyla ilgili tarafsız dokümantasyon hazırlamak, sınavlar yapmak, sınavlara ve sonuçlarına dair itirazları değerlendirmek, kişi yahut personelin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi ve değerlendirilmesi o hizmetlerini yapmak, anket, mülakat, raporlama geri bildirim ve benzerlerini yapmak, bu konuda yurt içindeki ve dışındaki resmi veya özel kişi ve kurumlarla lisans veya izinleri dahilinde yahut haricinde bilgi alışverişi, işbirliği ve ortaklıklar yapmak Yukarıdaki alanlarında faaliyet gösteren özel ve tüzel kişilere yer, sekretarya, arşiv hizmeti vermek, temel eğitim, yenileme eğitimi ve uzmanlık eğitimi vermek; eğitim veren kurum ve kuruluşlar ile her türlü işbirliği yapmak. Yukarıda bahsedilen tüm faaliyetlerin, alım satımını, kiralama ve kiraya verme işlemlerini, ithalat ve ihracatını yapabilir. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BAKIRKÖY ARABULUCULUK VE TAHKİM MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL