BAŞA GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KRD. MAH. ESKİ EDİRNE ASF. CAD. VENEZİA MEGA ST.G BL.N:408G/50 GAZİOSMANPAŞA - GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:43:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BAŞA GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 250.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KÜÇÜKKÖY VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1440796557
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235523-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225276
 • NACE Kodu : 683101
 • Mersis No : 0144079655700001
 • E-Tebligat Adresi : 25929-55824-43017
EMLAK MÜŞAVİRLERİ Meslek grubunda, GAZİOSMANPAŞA / İSTANBUL Bölgesinde Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) konularında hizmet vermektedir. a) Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.Her türlü emlak, hertürlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri, arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek; bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek b) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. c) Yurtiçi ve yurt dışında her türlü inşaat işleri , kamu ve özel sektör işletmelerinin inşaat taahhüt, danışmanlık işlerini yapmak, bu konuda ihalelere girmek ve taahhüt işleri almak, konut ve diğer inşaatların yapımında kullanılan makine, araç gereçlerin , malzeme ve ekipmanların kiralanması, kiraya verilmesi, alımı, satımı, imalatı, ithali, ihracı , danışmanlığını ve pazarlamasını yapmak. d) Şirket yurtiçinde ve yurtdışında konut, apartman, toplu konut, afet konutları, iş hanları, katlı otopark, fabrika binaları, benzin istasyonları, depo ve özel antrepolar, sanayi siteleri, çarşılar, sağlık evler, her çeşit okul binaları, resmi ve özel hastane binaları, yol, köprü, tünel, alt geçit, inşaatları, park, bahçe, çevre düzenlemeleri, hotel ve motel ve bilumum turistik tesisleri, inşaatları hafriyat ve restorasyon, tamir ve bakım, altyapı inşaat işlerini yapmak. e) Şirket yurtiçinde ve yurtdışında inşaat iç ve dış dekorasyon, alıç, alçıpan, boya ve yalıtım izalasyon işleri, mutfak banyo ve iç mobilya işleri, bina dış cephe giydirme ve kaplam, yalıtım işleri yapmak. Bahçe ve çevre düzenlemesi, peyzaj işleri, havuz ve havuz sistemleri yapmak. Arsa, konut, işyeri, bina, işmerkezleri ve bilumum gayrimenkul alımı, satımı, kiralaması, kiraya verilmesi işlerini yapmak. f) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu ve özel sektör işletmelerinin her türlü inşaat hafriyat, kazı, dolgu, tasfiye, traj ve blokaj işleri, yer altı ve yerüstü alçak ve yüksek gerilim hatları döşenmesi, altyapı hizmetleri, baraj, kanalizasyon, sulama, liman işleri gibi bayındırlık tesisleri ile her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak. B- GENEL KONULAR a) Yukarıdaki bentlerde yazılı donanımlara makine ve tesislerde kullanılacak bilcümle hammaddelerin yardımcı madde ve malzemelerin imalatı, dahili ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak. b) Yukarıdaki madde ve bentlerde yazılı maksat ve mevzuu ile ilgili mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentalık, bayilik, müşavirlik hizmetleri hizmeti veren şirketler kurmak ve işletmek. Yine maksat ve mevzuu ile ilgili patent, ruhsat, imtiyaz, ihtira beratları almak, kiralamak, kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanlarını devralmak, teknik bilgi ve know-how anlaşmaları akdetmek. c) Konunun tümü ile ilgili maksat ve gaye için onarım servisleri ve montaj teşkilatı mühendislik hizmetleri teşkilatı kurmak ve işletmek. d) Konu ile ilgili olarak maddi ve gayrimaddi haklar ve gayrimenkuller iktisap etmek, kiraya vermek, satmak, leyh ve aleyhte ipotekler tesis etmek fek etmek. e) Konusu ile ilgili her türlü teknik,mali, ticari, iktisadi ve idari faaliyetlerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı iş teşebbüslere ve şirketlere iştirak etmek teknik ve mali yardım anlaşmaları akdetmek. f) Konusu ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak seminer ve konferanslar vermek eğitim ve tanıtım kitaplarının iç ve dış ticaretini yapmak. g) Yurtiçinde ve yurtdışındaki firmalarla patent, mühendislik anlaşması yapmak, şirket ile ilgili konularda teknik hizmet alışverişinde bulunmak h) Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat, kredi alma anlaşmaları yapmak, aval ve kefalet kredileri almak, yine konusu ile ilgili olarak leasing yolu ile finansal kiralama yapmak ve devletin vereceği teşvik primleri, krediler ve fonlardan yararlanabilir. i) Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, rehin almak, rehinleri fekk ve tadil etmek. j) Şirket gayesine uygun her nevi otomobil, kamyon, kamyonet, ve benzeri insan ve yük taşımaya yarayan kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını alabilir satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve nakdi tasarruflarda bulunabilir. Bilumum menkul ve gayrimenkul mallar alır satar, kiraya verir, kiralar ve bu mallar üzerinde leyhte ve aleyhte ipotek tesis eder veya ettirir gerektiğinde bunları fekk eder. k) Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri içerisinde faydalı olan ihtira haklarını, marka, telif, resim ve ticari unvanlarını, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BAŞA GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL