BELGİN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

BARBAROS MAH. BEGONYA SOK. NIDAKULE ATASEHIR BATI NO:1/2 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:35:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BELGİN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 200.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1630851265
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235158-5
 • Oda Sicil Numarası : 1224913
 • NACE Kodu : 701001
 • Mersis No : 0163085126500001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-63843-78481
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ATAŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amacı; Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel, karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek, lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek, planlama üretim pazarlama, mali finansman, personeli ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak, şirket ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir. Şirket yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için iştirakleri eliyle her nevi ticari, sınai, tarımsal, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü iştigal konusunda çalışmak gayesiyle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. a. Sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş ve kurulacak şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon, müşterek hizmetler ve koordinasyonu ile yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak çözümlemek, riski dağıtmak, konjonktürel hareketlere karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliğini temin etmek, b. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesaplarını, mali ve finansman kontrollerini üstlenmek, işletmelerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapmak veya yaptırmak. c. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ile işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri almak, d. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlere krediler temin etmek, bunlar için gerekli olan garanti ve teminatları vermek ya da garanti ve teminatlar almak. e. Şirketin öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesini ve devamlılığının temini ile yatırımlarını finansman etmek üzere kendilerine intikal ettirmek. f. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için ihtiyaç duyulan çeşitli madde ve malzemeleri temin etmek ve kendilerine devir etmek, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet göstermek, mamullerin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapmak, g. Yapancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurmak ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapmak. h. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirket ve şirkete bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmak, borç vermek, sulh, tahkim, feragat, Kabul veya ibra yapmak. i. Portföy işletmeciliği ve aracılığı niteliğinde olmamak şartıyla her türlü menkul değerleri tasarruf etmek, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehini hususunda gerekli işlemleri yapmak. j. Gayrimenkul iktisap, iktisap edilen ve diğer gayrimenkulleri satış, devir ve ferağ ile bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek, başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek ettirmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç vermek ve almak, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat almak veya vermek.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BELGİN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL