BERAN TÜTÜN MAMULLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORHANLI MAH. HEVES SOK. NO:7 TUZLA - TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:02:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BERAN TÜTÜN MAMULLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 6 Nisan 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 200.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - TUZLA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1640797307
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243108-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232868
 • NACE Kodu : 463501
 • Mersis No : 0164079730700001
 • E-Tebligat Adresi : 25929-53829-62011
TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Meslek grubunda, TUZLA / İSTANBUL Bölgesinde Tütün ürünlerinin toptan ticareti (pipo tütünü, sigara, puro vb.) (işlenmemiş tütün hariç) konularında hizmet vermektedir. 1-Tarım ve Orman Bakanlığından; izin almak veya bildirimde bulunmak kaydı ile her türlü yaprak tütünün üretimini yapmak, çiftçilerle sözleşme yaparak tütün ürettirmek, yetiştirilmiş gayri mamul yaprak tütünleri, çiftçiden veya ticaretini yapan kişi veya kuruluşlardan satın almak, satın aldıklarını gerektiğinde aynen kişi veya kuruluşlara satmak. Açık artırma ile veya mevzuatla belirlenmiş diğer usuller kapsamında yaprak tütün alım satımı yapmak. 2-Tütün tohumu üretmek, ürettirmek, almak, satmak, iç ve dış ticaretini yapmak. 3-Ürettiği veya satın aldığı gayri mamul haldeki yaprak tütünü kendisine ait işleme tesisinde, kişi veya kuruluşlardan kiralayacağı işleme tesisinde işleyerek yarı mamul tütün haline getirmek veya tütünleri işleme tesisi bulunan şirketlere işletmek. 4-Ürettiği veya satın aldığı gayri mamul haldeki yaprak tütünü işlemek amacı ile tesis kurmak, bu amaçlarla ticari faaliyetlerde bulunmak. 5-İşlenmiş veya işlenmemiş yaprak tütünün; alımı, satımı, depolanması, nakliyesi iç ve dış ticaretini yapmak. 6-Faaliyet konularına giren ürünlerle ilgili üretim için gerekli makine araç ve ekipman ile bunların yedek parçalarının alımı ve satımı ithali ve ihracatını yapmak. 7-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli her türlü teçhizat, taşıt, arazi ve binayı satın almak, bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak, satmak veya başkalarına kiralamak. 8-Faaliyet konusu ile ilgili her türlü taşıma işleri yapmak, işlemek, işletmek, fason üretim yaptırmak. 9-Her türlü meyve aromalı ve aromasız nargilelik tütün ve tütün mamulleri üretimi ile iç ve dış ticaretini yapmak. Her türlü nargilelik yaprak tütün alımı , satımı, ihracat ve ithalatını yapmak, bu amaçla nargilelik tütün ve tütün mamulleri üretim tesislerini kurmak, nargilelik tütün ve tütün mamullerinin değerlendirmesiyle ilgili olarak her türlü sınai tesisler kurmak kuruluşları kiralamak ve satın almak, sahip olduğu tesisleri satmak veya kiraya vermek, yurt içinde ve dışında bayilikler tesis kurmak. 10-Tarım ve Orman Bakanlığından izin almak veya bildirimde bulunmak kaydı ile her türlü yaprak tütünün üretimini yapmak, çiftçilerle sözleşme yaparak tütün ürettirmek ,yetiştirilmiş gayri mamul yaprak tütünleri ,çiftçiden veya ticaretini yapan kişi veya kuruluşlardan satın almak, satın aldıkları gerektiğinde aynen kişi veya kuruluşlara satmak. Açık artırma ile veya mevzuatla belirlenmiş diğer usuller kapsamında yaprak türün alım ve satımını yapmak. 11-Ürettiği veya satın aldığı gayri mamul haldeki yaprak tütünü kendisine ait işleme tesisinde kişi veya kuruluşlardan kiralayacağı işleme tesisinde işleyerek yarı mamul tütün haline getirmek veya tütünleri işleme tesisi bulunduran şirketle işletmek. Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; a)Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. b)Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, c)Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, d)Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkulle müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirketlin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, e)Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli eya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, f)Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, g)Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BERAN TÜTÜN MAMULLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL