BERENOD GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SARIGAZİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:16/44 SANCAKTEPE - SANCAKTEPE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BERENOD GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1650626698
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235438-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225193
 • NACE Kodu : 561018
 • Mersis No : 0165062669800001
 • E-Tebligat Adresi : 25939-43810-33743
RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, SANCAKTEPE / İSTANBUL Bölgesinde Oturacak yeri olan fast-food satış yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.) tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. 1- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, üretmek, gıda maddelerini paketlemek için tesis kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 2- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlaması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 3- Her türlü un ile undan mamul ekmek, pasta, ve pasta çeşitleri ile tatlı, tuzlu ve tuzsuz unlu gıda maddeleri üretimi, ambalajlanması, depolanması, pazarlanması, toptan ve perakende satışı ile ithalatını ve ihracatını yapmak. 4- Tahıl ürünlerinin ve muhtelif gıda maddelerinin üretimi (Pizza, hamburger ve diğer gıda ürünleri), pazarlaması, bayiliği ve distribütörlüğünü yapmak. 5- Her türlü yaş sebze ve meyve alım satımı, pazarlaması, ithalat, ihracatını yapmak. 6- Şirket iştigal konusu ile ilgili her türlü danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; 1. Faaliyet konuları ile ilgili acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak. 2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak. 3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek. 4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzi tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek. 5. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak. 6. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve / veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak. 7. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak. 8. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortakları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak veya satmak. 9. Amacıyla ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. 10. Yukarıda belirtilen yöntem ve araçları kullanmak suretiyle her türkü mal ve hizmetin alım-satımını gerçekleştirmek, aracılık faaliyetlerinde bulunmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 11. Faaliyetleri ile ilgili; mamül, yarı mamül emtiayı, ve diğer benzeri mamülleri ithal ve ihraç edebilir, alıp satabilir, sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir. 12. Faaliyetleri ile ilgili makine, motor, teçhizat, tesisat, yedek parça, alet ve edevat ve benzeri malzemeyi ithal ve ihraç edebilir, alıp satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 13. Şirket faaliyetleri ile ilgili taşıtları ( Gemi dahil ) alabilir, devredebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. 14. Şirket konuları işle ilgili mümessillik, distribütörlük, komisyonculuk yapabilir. Devir alabilir. Ardiye, özel antrepo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir, ihalelere iştirak edebilir. 15. Şirket konuları ile ilgili malzemelerin depolanması, nakli ve tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, inşa edebilir , satabilir veya başkalarına kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir, yurtiçi ve yurt dışında sergi ve bilimsel toplantılara katılabilir. 16. Şirket kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finans kurumları ile yerli, yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için her türlü tasarruflarda bulunabilir. 17. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 18. Gerekli her türlü kara taşıtlarını satın almak, iktisap etmek, gerektiğinde satmak, elden çıkarmak, kiralamak veya kiraya vermek. 19. Konusu ile ilgili olarak her türlü ambalajlama, paketleme, tasnifleme, şişeleme, depolama ve muhafaza tesislerinin kurulması ve işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi ve/ veya bu tür işlemlerin şirket namına yapılması için gerekli düzenlemelerde bulunmak. 20. Konusu ile ilgili olarak her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BERENOD GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL