BİOVEN SERUM BİYOLOJİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CUMHURİYET MAH. NAZIM HİKMET BLV.CONCEPTA PLZ. NO:91/74 ESENYURT - ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:44:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BİOVEN SERUM BİYOLOJİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 500.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1760853597
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235572-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225325
 • NACE Kodu : 212004
 • Mersis No : 0176085359700001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-32820-46423
İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ Meslek grubunda, ESENYURT / İSTANBUL Bölgesinde Diğer eczacılık müstahzarlarının imalatı (antiserumlar, panzehirler, aşılar, hormon ve spermisit esaslı kimyasal kontraseptik müstahzarlar, diyagnostik reaktifleri ve diğer eczacılık müstahzarları) (hayvan sağlığı için olanlar dahil) konularında hizmet vermektedir. 3.1.Sirketin amaç ve konusu baslıca sunlardır. a.Akrep serumu, yılan serumu dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her nevi hayvansal, kimyasal, biyokimyasal ürünler ile her türlü insan ve hayvan saglıgında kullanılan serum ve biyolojik ürünlerin üretimi, alım-satımı, ithalatı, ihracatı, transit ticareti, bunların üretiminde ve yapımında kullanılan her türlü ham, yardımcı ve katkı maddelerinin imalatı ve/veya ticareti, tüm bu ürünlere iliskin bütün emtia, ambalaj maddesi, kimyasalları ve üretime katılan bütün girdilerin alım ve satımı. b.Yukarıda belirtilen ürünlerin üretimi için her türlü tarım ürünlerinin ticareti ile faaliyet gösterdigi tarım alanlarında tarımsal faaliyetlerde bulunması, üretim yapılması ve bunların ticareti. 3.2.Sirket amaç ve konusu ile birlikte asagıdaki isleri de yapar: Sirket her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve sahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Sirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir ve tüm bunları fek edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir. Sirket, Akrep üretimi ve sagım merkezi kurabilir, kiralayabilir ve isletebilir. Sirket, Akrep zehrinden serum ve diger tedavi edici ürünler elde edilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinde bulunabilir. Sirket her nevi menkul, makine, teçhizat, araç ve gereçleri alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve sahsi her türlü hakları tesis edebilir, rehin ya da ipotek alabilir ya da ipotek verebilir ve bunları fek edebilir. Sirket, lisans, imtiyaz, telif hakkı, marka, model, Know-How, resim ve ticaret unvanlarını ve benzeri gayri maddi haklar iktisap eder, kullanır, satar, devreder, kiralar, kiraya verir. Sirket, bayilik, distribütörlük, acentelik, taseronluk, komisyonculuk, mümessillik, müsavirlik anlasmaları yapar, her türlü fason isleri yapar, yaptırır, taahhütlere girer. Yurt içinde ve yurt dısında özel ve/veya kamu ihalelerine girer. Sirket, bilgi, teknoloji, iletisim, modernizasyon, Ar-Ge konularında faaliyetlerde bulunabilir, fuarlara katılabilir. Yerli ve yabancı tüzel kisiler ile yürürlükteki hukuka uygun ortaklıklar kurulabilir, kurulmus ortaklıklara katılabilir. Ortak girisimlerde bulunabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile bunları hisse senetlerini, intifa senetlerini ve tahvillerini satın alabilir. Sirketin veya üçüncü sahısların borçlarını ve alacagını temin için ipotek, kefalet ve diger teminatları verebilir, alabilir. Yurtiçinde ve yurtdısında fabrika, satıs subeleri, temsilcilikler, depo, irtibat bürosu, ve benzeri gerekli tesisleri kurabilir. Sirket Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uymak suretiyle yukarıda yazılı olan islerden baska isler de yapabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BİOVEN SERUM BİYOLOJİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL