BİTON MEDYA PLATFORM TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YUKARI DUDULLU MAH. GÜR SOK. NO:20/1 ÜMRANİYE - ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 6.08.2019 23:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : BİTON MEDYA PLATFORM TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 26 Temmuz 2019 Cuma
  • Sermaye : 12.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 1781359904
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 201777/5
  • NACE Kodu : 619090
  • Mersis No : 0178135990400001
  • E-Tebligat Adresi : 25868-12859-00499
TELEKOMÜNİKASYON Meslek Grubunda İSTANBUL / ÜMRANİYE Bölgesinde Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. Şirket amaç ve konusu, meri mevzuata riayet etmek ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilmesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilmesi ve bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütmektir. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; 1.Uydu Haberleşme Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, Sabit Telefon Hizmeti, Kablolu Yayın Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, Rehberlik Hizmeti, Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Hava Taşıtlarında GSM-1800 Mobil Telefon Hizmeti ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirme yapılacak diğer elektronik haberleşme hizmetlerini sunabilir. 2.Ana amaç ve konusu olan elektronik haberleşme hizmetini vermek veya altyapısını kurmak ve işletmek ile ilgili mümessillik, acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak makine, teçhizat, ekipman ithal edebilir, satın alabilir, bakım ve onarım yapabilir, konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir. 3.Şirket her türlü kablolu ve kablosuz alarm ve güvenlik sistemlerinin alım ve satımını ithal ve ihracını yapabilir. Her türlü uydu anteni, kablo tv ve bunlarla ilgili ürün, yedek parça ve aksesuarlarının üretim ve imalatını toptan ve perakende pazarlamasını yapabilir. 4.Şirket her türlü elektronik cihaz alet ve teçhizatı, telekominikasyon cihazları, telsiz telefon, televizyon cihaz alıcı ve vericilerini amplifikatörlerinin alım satımı ithal ve ihracını yapabilir. 5.Şirket yurt içinde ve yurt dışında konuları ile ilgili resmi ve özel ihalelere girer, taahhütlerde bulunur, teminatlar yatırır ve gerektiğinde teminatları geri çeker. 6. Şirket iştigal konuları ile ilgili bayilikler verebilir internet üzerinden satışlar yapabilir. 7.Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentelik, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetinde bulunabilir. Türkiye dışında ve içinde başka kişi ve kuruluşları temsilci ve acente olarak tayin edebilir. 8.Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde yerli ve yabancı benzeri şirketler ile ortaklıklar kurabilir, izin, imtiyaz, ruhsat, know-how patent ve lisans sözleşmeleri yapabilir. Konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira haklarını, beratlarını, endüstriyel dizayn, model resim ve ticaret ünvanlarını, hususi imal ve istihsal usüllerini ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir bu haklar üzerinde tasarrufta bulunabilir marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış markaları devir alabilir gerekirse bunları kısmen veya tamamen başkalarına devir edebilir, teminat olarak gösterebilir kiraya verebilir. 9.Şirket konusu ile ilgili olarak amacını gerçekleştirmek için gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde cins tahsisi ifraz tevhid taksim parselasyon yeşil alana terk ile ilgili tasarrufları gerçekleştirebilir. 10. Şirket iştigal konularını gerçekleştirmek için gerekli nakil vasıtalarını satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir. 11. Şirket konusu ile ilgili olarak bilgisayar ve elektronik donanım yazılım ve malzemenin alım satımını ithalat ve ihracatını ve bunların kurulum montaj tamir bakım ve onarımlarını yapabilir. 12.Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli emval ve kefalet kredileri emtia akreditif kredileri açık krediler ve benzeri krediler temin edebilir, kullanabilir. 13.Konusu ile ilgili olarak bilgisayar ve elektronik donanımları ve yazılımlarının alım satımını ithalatını, ihracatını ve bunların kurulum montaj, bakım onarımlarını yapabilir. 14.Şirket konusunu gerçekleştirebilmek için arsa arazi bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, devir edebilir, bu hakları üçüncü şahıslara kiraya verebilir. 15.Şirket konusu ile ilgili şirket kurabilir ortaklık yapabilir ve iştiraklerde bulunabilir. 16.Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için kanunlara uygun olarak ithalat ve ihracat yapabilir, konusu ile ilgili fason işçilikler yaptırabilir. 17.Şirket her türlü fuar panayır ve sergilere katılabilir. 18.Yukarıda sözü edilen işler ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir. 19.Şirket amaç ve konusu dışındaki işler ile iştigal edeceği zaman genel kurul kararı aldıktan sonra ticaret sicil memurluğundan tescil ve ilan ettirilecektir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BİTON MEDYA PLATFORM TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL