BLG YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

SİNANPAŞA MAH. ŞAİR NEDİM CAD. NO:20B BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 11.06.2019 02:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BLG YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
 • Kurucu Ortaklar : SERDAR BİLGİLİ, ŞERİFE ERCANTÜRK, SEVİL BİLGİLİ
 • Yetkili : SERDAR BİLGİLİ, ŞERİFE ERCANTÜRK, SEVİL BİLGİLİ
 • Kuruluş Tarihi : 3 Haziran 2019 Pazartesi
 • Sermaye : 50.000,00 TL
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1781343759
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 195180/5
 • NACE Kodu : 702202
 • Mersis No : 0178134375900001
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / BEŞİKTAŞ Bölgesinde İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: A. Şirketin başlıca faaliyet konuları şunlardır: a- Başlıca iştigal konuları şunlardır: 1) Şirket, yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişiliklere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerine aşağıda yazılı konularda her türlü yönetim ve danışmanlık hizmeti verecektir. 2) Yurt içi ve yurt dışı finansal kuramlardan, fon ve hibe kuruluşlarından mali ve proje finansman desteği sağlamak amacıyla yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermek. 3) Yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere teknik, ticari ve mali konularda yönetim, danışmanlık ve enformasyon hizmetleri vermek, bu konularda hizmet isteyen firma ve kuruluşlara yönetim danışmanlığı vermek, Her türlü ürün ve Pazar araştırması yapmak. 4) Kurulmuş veya kurulacak şirketlere etüd, denetim, organizasyon ve yönetim meseleleri konularında ve toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı bir şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde ve bahsedilen konularda danışmanlık hizmetleri vermek. 5) Her türlü hizmetin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması, yönetimi, izlenmesi ve denetlenmesi hizmetleri vermek. 6) Türkiyede yerleşik ulusal ve uluslararası şirketlerin borç yapılandırmaları, bilanço danışmanlığı şirkete ortak ve/veya finansman temin etme, hisse satış danışmanlığı ve aracılık hizmetleri vermek. 7) Finansal ve mali Özel İnceleme (Due Diligence) hizmetleri vermek. 8) Her türlü gayrimenkul projesi ve geliştirme konularında danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. 9) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermekte olan sınai, ticari ve mali firma, şahıs, kurum, kuruluş ve bankaların istekleri doğrultusunda mali durumları ve genel yapıları hakkında incelemeler yapmak, şirket profilleri ve ticari faaliyet raporları hazırlamak, bu raporları isteyen yurt içi ve yurt dışı özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara sunmak. 10) Yurt içi ve yurt dışında bulunan kuram ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, sistem, organizasyon, iş akışı, stratejik yönetim ve insan kaynakları konularında danışmanlık hizmeti vermek ve bu işletmelerin teolojik alt yapılarını kurmak. 11) Her türlü yatırım projeleri ve diğer projeler ile ilgili olarak fizibilite çalışmaları yapmak, araştırma raporları düzenlemek, konusu ile ilgili ithalat, ihracat ve pazarlamacılık yapmak. 12) Ekonomi, yönetim, finans, pazarlama, üretim, personel ile teknik ve bilimsel konularda araştırmalar yapmak, raporlar düzenlemek, bu bilgileri yurt içinde ve yurt dışında ilgili kişi ve kuruluşlara pazarlamak. 13) Fizibilite ve proje etüdleri hazırlamak. Proje planlama, geliştirme, uygulama ve izleme faaliyetlerini yürütmek. 14) Yerel ve bölgesel kalkınma projelerini planlama, geliştirme, uygulama ve izleme faaliyetlerini yürütmek. 15) İşletme kuruluşların teknik, mali, ekonomik, verimlilik, etkinlik ve iş sistem analizlerini yapmak ve yeniden yapılandırmak. 16) Yerli ve yabancı yatırımlara şirket değer tespiti, şirket birleşme ve safin almaları konularında ve özelleştirme çalışmalarında danışmanlık hizmetleri vermek, gerektiğinde uygun proje partneri bulmak. 17) Üretilen projelere ilişkin belgeleri düzenlemek ve bürokratik işlemleri yürütmek. 18) Ekonomik ve mesleki alanlarda konferanslar, çalıştaylar, eğitim programlan ve seminerler düzenlemek ve uygulamak. 19) Şirketimiz konusu ile ilgili yazılı ve görsel medyada reklam, film, slayt, v.b. hizmetler sunmak, dergi, broşür, afiş gibi tanıtıcı faaliyetler sunmak, bu konuda seminerler kurslar ve eğitim hizmetleri vermek, yapmak, yaptırmak, B. Şirket, amacına ulaşmak için aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir: a) Şirket yurt içinde ve yurt dışında her tür menkul ve gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, alameti farika, patent, marka, model, resim, know- how, good- vill, royalty v.s. gibi) satın alır, satar, teminatta rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi haklan leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. b) Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla iş ortaklıkları dahil her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir. c) Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili etüt, proje, mimari proje, araştırma, fizibilite mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine bu şirketler için ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat alıp verebilir Şirket gerek 6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu gerek sonradan çıkarılan kanun kararname ve yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşvikli ortak .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BLG YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL