BNR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

LEVENT MAH. NİSBETİYE CAD. BELKIS APT. NO:7/BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:04:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BNR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 8 Nisan 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1781443586
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243211-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232969
 • NACE Kodu : 467307
 • Mersis No : 0178144358600001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-12831-46526
İNŞAAT MALZEMELERİ Meslek grubunda, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Bölgesinde Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti konularında hizmet vermektedir. Şirketin başlıca faaliyet konusu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmaktır. Şirket, özellikle, baca gazı alçıtaşı (Flue Gas Gypsum FGD), termik santralden çıkan kül ve benzeri ürünleri ile bunun dışında doğal alçıtaşı ve bitmiş her türlü alçı, kireç, perlit ve emsali ham maddeleri işlemek ve gerektiğinde bunlara yardımcı maddeler kullanarak her nevi yapı elemanlarının, süs eşyalarının, seramik kalıp malzemelerinin ve medikal sarf malzemelerinin ticareti, ithalatı, ihracatı ve mümessilliği gayesiyle kurulmuştur. Yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için Şirket aşağıda sayılan işleri yerine getirebilir: 1. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir; 2. Şirket Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere katılabilir, iştirak edebilir, Yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik,distribütörlük alabilir ve verebilir 3. Şirket faaliyeti için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir; 4. Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık artırımlara, artırmalara ve eksiltmelere katılabilir; 5. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir; 6. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir; 7. Amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir ve hukuki işlemleri yapabilir. 8. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için patent, tasarım, know-how, imtiyaz, marka, teknik bilgi ve yardım ile lisanslar gibi gayri maddi hakları devralabilir, devredebilir, tescil ve terkin ettirebilir, kiralayabilir, kullanabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir; 9. Amaç ve konusu ile ilgili hallerde ilgili makamlardan gerekli izinleri almak kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir; 10. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket özel depo, ofis, bina, inşaat alanı, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir. Üçüncü şahıslar adına ipotek alabilir ve verebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak kira şerhi de dahil ayni ve sair haklara sahip olabilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Her türlü taşıt aracını iktisap edebilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlarla ilgili işlemlerde ilgili sicillere şerh ve tescil ya da terkin başvurusunda bulunabilir. Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde ayni haklar tesis edebilir, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, 11. Konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli veya diğer her tür teminat altına alınan veya alınmayan kredileri alabilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap edebilir ve borçları iltizam edebilir, garanti sözleşmeleri yapabilir; 12. Şirket bağışta bulunabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BNR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL