BOZER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAYNARCA MAH. MEŞRU SOK. NO:7/25 PENDİK - PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 11.06.2019 02:42:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BOZER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
 • Kurucu Ortaklar : FERHAT BOZER
 • Yetkili : FERHAT BOZER
 • Kuruluş Tarihi : 7 Haziran 2019 Cuma
 • Sermaye : 50.000,00 TL
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - PENDİK VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1841321953
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 195208/5
 • NACE Kodu : 692001
 • Mersis No : 0184132195300001
MALİ MÜŞAVİRLİK Meslek Grubunda İSTANBUL / PENDİK Bölgesinde Mali müşavirlik hizmetleri konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Tekdüzen hesap planına göre defterlerini tutmak, Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer mali tablolar düzenlemek. Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyanname ve bildirimleri ile diğer belgelerini düzenlemek, ilgili dairelere elektronik ortamda ve elle düzenleyerek göndermek ve benzeri işleri yapmak, b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak, c) Serbest Muhaebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun elverdiği diğer işleri yapmak. d) Yukarıdaki (b) bendinde yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulun vereceği karar ile girebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BOZER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL