BUMU REKLAM PAZARLAMA VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

SÜTLÜCE MAH. İMRAHOR CAD. NO:2 /2/29 BEYOĞLU - BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 24.07.2019 14:15:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri, yorumlar ve şikayetler

Şikayet Yaz İşletme hakkında yorum yaz
1 puan
1 yorum
Ramazan C.

Ramazan C.

14 Haz 2019

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : BUMU REKLAM PAZARLAMA VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 7 Mart 2019 Perşembe
  • Sermaye : 25.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 1901208371
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 183346/5
  • NACE Kodu : 494102
  • Mersis No : 0190120837100001
  • E-Tebligat Adresi : 25878-90882-61912
TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / ŞİŞLİ Bölgesinde Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) konularında hizmet vermektedir.
Firma İş Konusu:
a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.
b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.
c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak.
d. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek.
e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.
f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.
g. her türlü ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak.
h. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.
ı. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.
j. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek.
k. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak.
Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için şu faaliyetlerde bulunabilir:
a. Amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya kolaylaştırıcı her türlü elektronik makine veya teçhizatın malzeme, alet, araç ve gerecin imalatında bulunmak; amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya kolaylaştırıcı her çeşit tesis, makine,teçhizat, yedek parça ile her çeşit taşınır taşınmaz malları, her türlü kara, hava ve deniz taşıtları ve bunlara ilişkin hakları edinmek, işletmek,kiralamak, kiraya vermek, tapuya şerh verdirmek, iktisap etmek, işletmek,alıp-satmak, devralmak, devretmek, inşa etmek, ifraz ve tevhit etmek, kira akitleri yaparak bunları tapuya tescil etmek; alacak ve borçlar için her türlü rehin ve ipotekler tesis etmek ve bunları uzatmak, değiştirmek ve feshetmek, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile kredi almak, ayni ve şahsi irtifaklar tesis etmek, bunları kullandırmak ve fek ettirmek, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her türlü muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, gayrimenkuller üzerinde irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurmak, devralmak, kaldırmak, Şirketin mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde veya gereğinde başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde Şirket yararına her türlü rehin hakkı kurmak ve bunları tescil ve şerh ettirmek, fek ettirmek, ipotek ettirmek, ticari işletme rehni akdetmek, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olmak, ayni ve şahsi her çeşit teminat vermek veya kabul etmek, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bunları tapu kütüğüne şerh ettirmek, ipotek ettirmek ve almak hakkına sahiptir.
b. Şirket amacı için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Amacı ile ilgili olarak, resmi veya özel kuruluşlardan krediler temin edebilir. Muhtelif kredilerde emval, kefalet kredileri, emtia, akreditifler, yatırım, açık, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri temin edebilir.
c. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere ihtira beratı, telif, lisans, imtiyaz, marka, patent, model, tasarım, resim ve ticaret unvanı, know-how ve hususi imal ve istihsal usulleri, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri, ISO belgeleri T.S.E. (Türk Standartları Enstitüsü) veya Telekomünikasyon Kurumundan talep edilecek bilumum belge ve ruhsatları ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap, ferağ ve devir edebilir, devralabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunların üzerinde lisans anlaşmaları ve diğer her türlü tasarruflarda bulunabilir ve bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, şerh verdirebilir.
d. İhtiyacı için her türlü gayrimenkul alım satımı, inşaat malzemeleri ve makineleri ile teçhizatları alım ve satımı, taahhüt ve pazarlama, yapı iç ve dış dekorasyonu ile ilgili her türlü malzeme alım satımı, taahhüt ve pazarlaması, ithalat ve ihracatı, dahili ticaretini yapabilir, yurt içi ve yurt dışında hususi veya resmi her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir.
e. Şirket, faaliyetleri ile ilgili her türlü ilan ve reklam işlerini yapabilir ve yaptırabilir, .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BUMU REKLAM PAZARLAMA VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL