ÇAKAR SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BARBAROS MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. MEDICINE HOSPITAL NO:149 BAĞCILAR - BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:43:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ÇAKAR SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOCASİNAN VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 2201273036
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235505-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225258
 • NACE Kodu : 862205
 • Mersis No : 0220127303600001
 • E-Tebligat Adresi : 25878-97736-96290
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek grubunda, BAĞCILAR / İSTANBUL Bölgesinde Özel sağlık kurumları tarafından poliklinik ve yatılı olmayan tıp merkezlerinde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. 1- İnsan sağlığı ile ilgili her türlü hizmetler vermek, 2- Türkiyede modern tıp ve sağlık hizmetlerini; bütün uzmanlık alanları ve branşlarda çağdaş ve son sistem cihazlarla donatılmış olan yataklı veya yataksız tesislerde merkezi ve seyyar araçlar kullanmak sureti ile gerekli yerlerden gerekli izinler alınarak yapmak, 3- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelikler çerçevesinde konu ile ilgili gerekli izinler alınarak her türlü tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için her türlü muayenehane, klinik, özel sağlık yurtları, özel poliklinikler, özel check-up merkezleri, laboratuar, tıp merkezi, özel hastane, dinlenme evleri yapmak ve ilgili yerlerden gerekli izinleri almak ve işletmek, 4- Tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için her türlü sarf ve ihtiyaç maddelerinin imalatı; preparat ve ilaçların toptan ticareti ile her türlü kimyasal, organik ve inorganik maddeleri almak , satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, 5- Hastaların her türlü teşhis, tedavi, tedavi sonu bakımları ile rehabilitasyonlarını sağlayıcı hizmetleri yapmak, 6- Ağız ve diş bakımını gerçekleştirmek, diş hekimliği yapmak, her türlü ağız ve diş hastalıklarının tedavi, cerrahi yönlerde teşhis ve tedavisini yapmak, 7- Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler,klinikler,hastaneler açmak, 8- Sağlık sektörü ile ilgili olarak hasta kabul etmek, teşhis, tedavi hizmetlerinde bulunmak, laboratuar ve benzeri tesisler kurmak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait kuruluşlarla anlaşma yaparak personellerine sağlık hizmetleri vermek, 9- Şirketin doktor ve diğer teknik personelinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için konferanslar düzenleme, yurtiçinde ve yurtdışında seminer çalışmaları yapmak ve bu seminerlere katılmak, 10- Her türlü sağlık ve spor tesisleri, tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, 11- İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermek, 12- Şirket işleri için gerekli taşıtları almak, satmak, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak, 13- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredileri almak, aracılık yapmamak kaydı ile kullanmak, 14- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkuller , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesisler almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi haklar tesis ve tecil etmek, tasarruflarda bulunmak, 15- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatı için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri almak, vermek, ticari işletme rehini akdedmek, 16- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaları, ihtira hakları ve beratlarını, ruhsatnameleri, ustalık haklarını, ticaret unvanlarını , bröveleri almak, satmak,kiralamak, kiraya vermek, 17- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket kuruluşu için ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere ortak olmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için; her türlü teknik servis tesisi, eğitim tesisi, teçhizat ve malzeme deposu kurmak için gayrimenkuller kiralayabilir, inşa edebilir veya ettirebilir, işletir veya işlettirebilir. Her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar , kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunun kararı ile şirket bu işleri de yapabilecektir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ÇAKAR SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL