CEREN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÜNALAN MAH. BARAJYOLU ALT SOK. KIPTAŞ KON. SİT. A BL.AP. NO:28/26 ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 8.10.2019 23:05:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : CEREN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 20 Eylül 2019 Cuma
  • Sermaye : 20.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 2061272886
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 209302/5
  • NACE Kodu : 862103
  • Mersis No : 0206127288600001
  • E-Tebligat Adresi : 25878-39731-17230
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / ÜSKÜDAR Bölgesinde Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: 1-İnsan sağlığı ile ilgili her türlü hizmetler vermek 2-Her türlü tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için, her türlü muayenehane, klinik,özel sağlık yurtları,özel poliklinikler,özel check-up merkezleri, özel hastane, dinlenme evleri yapılması, ve gerekli izinlerin gerekli yerlerden alınması ve işletilmesi, 3- Tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için, her türlü sarf ve ihtiyaç maddelerinin,peraparat ve ilaçların, her türlü kimyasal,organik ve inorganik maddelerin imali, alınıp satılması, ithal ve ihracı, 4- Hastaların her türlü teşhis,tedavi, tedavi sonu bakımları ile rehabilitasyonlarını sağlayıcı hizmetlerini yapmak, 5- Sağlık sektörü ile ilgili olarak, hasta kabul etmek, teşhis tedavi hizmetlerinde bulunmak, laboratuar ve benzeri tesisler kurmak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait kuruluşlarla anlaşma yaparak personellerine sağlık hizmeti vermek, 6- Şirket konusu ile ilgili her türlü özel hastane ve özel sağlık kuruluşlarına her türlü hekimlik hizmeti verebilir, Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 4. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. 5. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 6. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
CEREN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL