CKM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ZÜMRÜTEVLER MAH. KÜLTÜRCÜ SOK. KARADAĞ APT. NO:9 A MALTEPE - MALTEPE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:02:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : CKM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 6 Nisan 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 2111244194
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243103-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232863
 • NACE Kodu : 479114
 • Mersis No : 0211124419400001
 • E-Tebligat Adresi : 25878-88750-85542
PERAKENDE TİCARET Meslek grubunda, MALTEPE / İSTANBUL Bölgesinde Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret konularında hizmet vermektedir. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a)İnternet ortamında, şirketten bağımsız kurumlardan veya tüketicilerden, tüketicilere muhtelif fiyatlama yöntemleri kullanarak (müzayede ve sabit fiyat dahil) elektronik ticaret yapılmasını sağlamak, elektronik ortamda ürün ve hizmet satış ilanları yayınlamak, satıcı ve alıcıları bilgilendirici ve tanıtıcı içerik hazırlamak veya hazırlatmak, elektronik ortamda yayınlamak üzere reklam satışı yapmak ve elektronik ticaretin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli ödeme altyapısını oluşturmak. b)Elektronik ticarete konu her türlü ürünleri ve malzemeleri satın alma, imalatını yapma, ithal ve ihraç etme, taşıma, dağıtma, satma, satışına aracılık etme, bakım ve onarımını yapma, paketleme ve ambalajlamasını yapma, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerin yapılması. c)On-line sistemler içinde, bilgisayar ve telekomünikasyon yoluyla her türlü bilginin ve verinin dağıtım ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak. d)Her nevi bilgisayar program ve yazılım hizmetleri, bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması ve dağıtılması. e)Her nevi alanda bilgi üreten yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek kişiler, özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak elektronik ortamda bilgi alış-verişinin, iletişiminin, dağıtımının sağlanması. f)Elektronik ortamda bilgi edinilmesi ve dağıtılması, elektronik ticaretin ifası için gereken her türlü telekomünikasyon, elektronik, mekanik ve sair teknik sistemlerin kurulması, işletilmesi, bu amaçla ilgili her türlü alet, ekipman ve cihazların alınıp satılması, pazarlanması, kiralanması ve ticaretinin yapılması. g)Her türlü ulaştırma araçları ile yurt içinde ve dışında dağıtım yapmak. İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makine, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla ticari tesislerin tamamen ve kısmen satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi. GENEL OLARAK a) Şirket faaliyetleri için lüzumlu gördüğü her türlü gayrı menkul malları ve gayrı menkul hükmündeki hakları her çeşit menkul üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi hakları satın alma, satma, trampa, takas gibi Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu gibi çeşitli şekillerde iktisap. Devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarmak. b)Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayri menkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir. c) Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamul, esas, yardımcı hurda ve artık maddeler müstahzar ve terkipler, alet, edevat, makine, ana, yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle emtia madde ve kıymetlerle ilgili imalat, pazarlama, ihracat, ithalat, alım-satım, ambalajlanma, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma tanıtma dahili ve milletlerarası mümessillik ve distribütörlük yurtiçi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir. d)Maksat ve mevzuu ile ilgili araştırma ve etütler yapabilir, amacının gerçekleşmesi için lüzumlu binalar ve dinlenme tesisleri kurabilir her çeşit nakil vasıtalarını satın alabilir, leasingle kiralayabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Bunun için çeşitli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük bayilik verebilir, bu bende yazılı faaliyet ve konular üzerinde yukarıdaki bende yazılı tasarruflarda bulunabilir. e)Şirket faaliyetleri için lüzumlu gördüğü her türlü nakil ve ulaştırma araçlarından olan kara, deniz, hava araçlarını, her türden gerekli olan araç gereç alet, edevatı, makine ve teçhizatı almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, ihracat ,ithalatını yapabileceği gibi leasing yolu ile kiralayabilir. f)Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve edecek olan hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir ortak olabilir bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşviki mesai edebilir, yerli ve yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint ventura anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziline dayalı anlaşmalar yapabilir her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir. g) Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir, alacağı krediler için her türlü ipotek alabilir verebilir ve gerektiğinde bu ipotekleri fek edebilir, kaldırabilir. h) Şirket amaç ve konusu ile ilgili alanlarda müşavirlik hizmetleri ifa edebilir. ı) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını alâmeti farikaları, teknik yardım ve ruhsatları ticaret unvanlarını markaları işletme haklarını, işletme imtiyazlarını, ve bunlar gibi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
CKM ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL