CLEANPLACE İLAÇLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

ÇOBANÇEŞME MAH. SANAYİ CAD. NISH RESID.SİT.A BLK. NO:44 AH BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:52:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : CLEANPLACE İLAÇLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 2111235918
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235860-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225617
 • NACE Kodu : 016104
 • Mersis No : 0211123591800001
 • E-Tebligat Adresi : 25878-88718-04639
PEYZAJ VE ÇİÇEKÇİLİK Meslek grubunda, BAHÇELİEVLER / İSTANBUL Bölgesinde Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil, hava yoluyla yapılanlar hariç) konularında hizmet vermektedir. TEMIZLIK ve İLAÇLAMA HIZMETLERI a. Her türlü ev, İşhanı, bina, is merkezi, otel, toplu konut, resmi ve. Özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm. Özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve is merkezlerinin iç mekân ve dıs Çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. c-Her türlü Temizlik Malzemesi ve ürünlerini alım satımını ve pazarlamasını yapmak. Temizlik Malzemesi ekipmanları makina ve aletleri ve cihazlarını alıp satmak. İthalini ve ihracını yapmak, Temizlik faaliyetini organize etmek sonuçlandırmak. Temizlik konusu ile ilgili konularda bayilik almak. İhalelerine katılmak, yatırımları yapmak. Şirket konusu ile ilgili her türlü temizlik ürünlerinin toptan ve perakende olarak alım satımını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak, Dağıtım ve Pazarlamasını yapmak ve yaptırmak, Şirket konusu ile ilgili olarak, her türlü sıvı veya katı temizlik Malzemelerinin alım satımını, ambalajlanmasını, depolanmasını, iç ve dış piyasalardan toptan ve Perakende dağıtım ve pazarlamasını yapmak, GENEL a) Şirket amacını gerçekleştirmek için, iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. b) Şirket konusu ile ilgili, menkul ve gayrimenkul mallar ile nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir, üzerlerinde ayni ve şahsı haklar tesis edebilir, bunları şirket isleri için rehin ve ipotek edebilir veya rehin ve ipotek alabilir. c) Şirket konusu ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerle şirketler tesis edebilir, kurulacak şirketlere iştirak edebilir. d) Şirket kendi borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek ve rehin tesis edebilir, ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir, Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, Gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, tesis edilmiş olanları devir alabilir, devir edebilir. e) Konusu ile ilgili her türlü bayilik, mümessillik, izin, imtiyaz, Ruhsatname, patent, ihtira beratı lisansı, telif hakkı, marka, alametifarika ve ticari unvan, teknik bilgi ve temsilini doğrudan doğruya veya başkalarından devir almak, adına tescil Ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, kullanmak, kullandırmak ve marka tescil etmek, lisans anlaşmalarını yapmak ve gerektiğinde bütün bunları kısmen veya tamamen başkalarına devir etmek. f) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak, ticari, sınai mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak, bankalarla kredi anlaşmaları yapmak, resmi ve. Özel teşekküller tarafından açılacak yurt içi ve yurt dışı ihalelere, müzayedelere iştirak etmek ve taahhüt isleri yapmak. g) Şirket konusu ile ilgili olarak gayrimenkul ayni hakları devir ve temellük ferağ ve tekniklerini yapabilir, iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir. h) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul almak ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek, şirket isleri için lüzumlu Gayrimenkullerle birlikte tesisler satın almak, kiralamak, icabında bunları ahara satmak veya ipotek etmek, ipotek almak, ipotek fek etmek, aldığı gayrimenkuller üzerinde ipotek Kabul etmek, kaldırmak ve cins tahsisi yapmak, üçüncü şahıslar lehine ipotek vermek, ipotek kaldırmak, her türlü ayni haklar tesis etmek, terk etmek.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
CLEANPLACE İLAÇLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL