D2W MÜHENDİSLİK PROJE VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ZÜMRÜTEVLER MAH. MERCAN SOK. TOPCANİK APT. NO:12/11 MALTEPE - MALTEPE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:45:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : D2W MÜHENDİSLİK PROJE VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 2651536495
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235609-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225362
 • NACE Kodu : 711203
 • Mersis No : 0265153649500001
 • E-Tebligat Adresi : 25848-43740-53663
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK Meslek grubunda, MALTEPE / İSTANBUL Bölgesinde Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. a- Yurt içinde ve yurt dışında elektrik mühendisliği yapmak, elektrik mühendisliği konusunda her türlü plan, proje, detay, etüd, mühendislik, müşavirlik, danışmanlık, dekorasyon, restorasyon, montaj, denetim, tadilat, organizasyon, mümessillik, komisyon hizmetlerinde bulunmak, projelerini hazırlamak veya başkalarına yaptırmak. b- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. c- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mühendislik projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması, fenni mesuliyet üstlenmek, hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. d- Enerji verimliliğini artırmak amacı ile bina ve sanayi sektörlerinde enerji verimliliği ölçümleri yapmak, raporlamak,verimlilik artırıcı projeler hazırlamak,uygulamak, enerji etüd danışmanlığı yapmak, enerji verimliliği danışmanlığı yapmak, enerji kimlik belgesi uzmanlığı ve danışmanlığı yapmak, enerji yöneticiliği yapmak. e- Elektrik tesisatı ve topraklama periyodik ölçüm ve kontrolleri yapmak, topraklama ( yayılma ) direnç ölçümlerini yapmak, f- Yeni ve mevcut binalara enerji kimlik belgesi düzenlemek. g- Termal kamera sistemleri hazırlamak, kurmak, geliştirmek, ölçüm hizmetleri vermek. h- Şirketin faaliyetinin devamlılığını sağlamak ve şirket menfaatleri gereği başka şirketlere ortak olmak veya şirkete ortak almak. ı- Şirkette kullanmak amacı ile otomobil, minibüs, kamyonet, servis otobüsü almak, ithal etmek,satmak. i- Şirket amaç ve konularının gerçekleşmesi için iç ve dış krediler temin edebilir, finansal kiralama (leasing) anlaşmaları yapabilir. j-Şirket amaç ve konularına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi,fuar ve konferanslara katılabilir. Şirket yukarıda yazılı maksat ve konusunun tahakkuku için; a) Şirket maksat ve konusu içinde ihtira beratı, ruhsatname, imtiyaz, teknik bilgi, her türlü fikri ve sınai haklar, ticaret ünvanı alır, satar, kiralar, kiraya verir, bayilik, mümessillik, şubeler, acentalık, taahhüt, komisyon, ithalat mutemetliği, vekalet, alım satım ve diğer mukaveleleri akdeder. b) Şirket maksat ve konusu ile ilgili yerli yabancı yurt içinde ve yurt dışında mevcut hakiki ve hükmü şahıslar ile şirketlere iştirak eder. İşletme teşebbüs şirket ve firmaları kısmen veya tamamen devir alır ve devreder, maksat ve konusunun tahakkuku için yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girer. c)Şirket maksat ve konusunu gerçekleştirmek için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her çeşit know how, lisans, marka ve patent anlaşmaları yapabilir, her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve sahsı her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
D2W MÜHENDİSLİK PROJE VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL