DENTAL HOSPİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

BARIŞ MAH. BELEDİYE CAD. GINZA LAVINYA APT. NO:30/82 BEYLİKDÜZÜ - BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 26.03.2020 15:02:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : DENTAL HOSPİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 13 Mart 2020 Cuma
 • Sermaye : 180.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 2921155010
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 241128-5
 • Oda Sicil Numarası : 1230888
 • NACE Kodu : 464603
 • Mersis No : 0292115501000001
 • E-Tebligat Adresi : 25888-70798-94409
İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ Meslek grubunda, İSTANBUL ili Bölgesinde Dişçilikte kullanılan alet ve cihazların toptan ticareti (protezler, bağlantı parçaları dahil) konularında hizmet vermektedir. 1. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. 2. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 3. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. 4. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 5. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. 6. Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek. 7. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. 8. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 9. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 10. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, 11. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. Şirket yukarıdaki maddelerde gösterilen ana gayelerini yerine getirebilmek için aşağıdaki işlem ve icraatlarda bulunur. 12) Bu amaçları gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak. 13) Şirketin amacı ile ilgili olarak her türlü sınai, ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri girişmek, bu muameleleri ve işleri icra etmek, aynı suretle kurulmuş veya kurulacak şirketlerle irtibat kurmak ve yasalarla verilmiş bilcümle yetkileri kullanmak. 14) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı veya diğer her türlü sınai mülkiyet haklarını elde etmek, devir almak, devir etmek, ferağ vermek ve bunlar üzerinde lisans, know how anlaşmaları yapmak. 15) İştigal konusu dahilinde yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlar aramak, kurulacak sergi ve fuarlara iştirak etmek. 16) Şirketin herhangi bir işi ile alakalı, lüzumlu ve faydalı her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, makine ve teçhizat ile bunlara müteallik ayni hakları satın almak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, ipotekli ve serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak. 17) Şirketin iştigal konuları ile ilgili ve alakalı olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak için sözleşmeler yapmak. Herhangi bir senedi tazim, kabul ve ciro etmek, şirketin gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerde bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine alınmış ipotekleri fek etmek. 18) Şirketin mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş yada kurulacak şirketlere kurucu veya hissedar olarak iştirak etmek, onların hisselerini, tahvillerini veya sair menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla almak, satmak, mübadele etmek, rehin göstermek. Şirketin işleri ile ilgili olarak başka tüzel ve özel kişilerle vergi yasaları ve sair bütün mevzuatlar çerçevesinde ortak işler yapmak. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
DENTAL HOSPİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL