DEST GLOBAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

MAHMUTBEY MAH. HALKALI CAD. NO:30-32 İÇ KAPI NO:41 BAĞCILAR - BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 5.04.2021 00:50:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : DEST GLOBAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 25 Şubat 2021 Perşembe
 • Sermaye : 50.000 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 2930999287
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 296483-5
 • Oda Sicil Numarası : 1286196
 • NACE Kodu : 051001
 • Mersis No : 0293099928700001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-60721-70099
DOĞAL VE İŞLENMİŞ KATI YAKIT Meslek grubunda, BAĞCILAR / İSTANBUL Bölgesinde Taş kömürü madenciliği konularında hizmet vermektedir. -Madencilik Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden cevherini ve diğer sanayi hammaddelerini aramak, işletmek ve maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, devir almak veya devretmek, rödövans sözleşmeleri yapmak. Maden işletmeri ve maden sanayi tesisleri kurmak, işletmek, zenginleştirmek, maden cevherlerinden mamul ve yan mamul maddeler imal etmek, ham, yarı mamul ve mamul maden cevherlerin üretimi, alım satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Granit, mermer, traverter, diabaz vesaire doğal taşlar, kum ocakları, kanunların müsaade ettiği diğer maden ocakları ile ilgili her türlü ruhsat, imtiyaz hakları almak, ocakları işletmek, kiralamak, ocaktan çıkan malları tasfiye ve işletmek için gerekli fabrika kurmak, işletmek ve bu işlerle ilgili mühendislik, danışmanlık, müşavirlik, jeoloji hizmetleri ve etütleri yapmaktır. Şirket bu amacına uygun olarak mermer, granit, traverter vb. doğal taşlar çıkarmak ve satmak, mühendislik danışmanlık müşavirlik jeoloji hizmetleri yapmak içinde aşağıda belirtilen konularda da faaliyet gösterir. Şirket her türlü maden ve mermer ruhsatı almak için ilgili yerlere müracaatlarda bulunarak arama, ön işletme ve işletme ruhsatlarını alır, bunları işletebilir ve devredebilir. Şirket yukarıdaki maddelerde belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki hususlarda faaliyette bulunur. Bu Amaçlarla İlgili Olarak; a)İç ve dış piyasada uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, çok yönlü ve her türlü krediyle aval ve kefalet kredileri sağlamak, gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını rehin vermek, b)Konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, imalat, taahhüt, pazarlamacılık, ticaret işleri ve enerji konusu dışında ithalat, ihracat ile iştigal etmek, c)Amacı ve konularıyla ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya vermek, satmak, devir etmek, ferağ ve rızai taksim etmek, başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek almak ve kendi üstüne tescil ettirmek, bunlar üzerinde doğmuş her türlü hakları iktisap etmek, d)Şirketin ele aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak, konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere ayni ve nakdi sermaye vazetmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sınai işletmelere katılmak, e)Konusuyla ilgili faaliyet gösteren yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle kanun hükümleri çerçevesinde her türlü ortak faaliyetlere girişmek veya ortaklıklar tesis etmek, şirketçe tesis edilen kuruluşları işletme karşılığı kiraya vermek, konusu ile ilgili olarak meydana getirilen veya edinilen her çeşit ortaklık veya sahiplilik haklarını gerektiğinde aracılık yapmamak kaydıyla satmak devretmek veya elden çıkarmak, f)Şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek rehin kefalet teminatları almak veya vermek, konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin borç ve alacakları için ipotek rehin vermek ve almak, ipotekleri fek etmek, g)Şirketin amacıyla ilgili olarak her türlü imtiyaz, patent, ruhsatname, ihtira beratı, marka, know-how, teknik yardım, danışmanlık, eğitim, ustalık lisansı ve imtiyazların ticaret unvanları, markaların işletme imtiyazlarım ve bunlarla ilgili çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir almak, iktisap etmek, devretmek, teminat olarak göstermek, kiraya vermek, kiralamak, h)İştigal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak, işletmek, şirket adına tescil ettirmek, kiraya vermek veya satmak, i)Şirket amaç ve konusunun gerektirdiğini bilcümle ticari sınai veya sair işlemleri yapmak. Yukarıda sayılan iş ve faaliyetlerin yanı sıra Şirket kendisi için uygun ve yararlı gördüğü başka faaliyetlere de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile teşebbüs edebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
DEST GLOBAL MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL