DNS KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MASLAK MAH. SANATKARLAR SOK. ECLİPSE MASLAK SİT. NO:2 D/13 SARIYER - SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 6.08.2019 23:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : DNS KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 26 Temmuz 2019 Cuma
  • Sermaye : 1.400.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - MASLAK VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 3021004002
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 201774/5
  • NACE Kodu : 464501
  • Mersis No : 0302100400200001
  • E-Tebligat Adresi : 25898-79679-95921
KOZMETİK Meslek Grubunda İSTANBUL / SARIYER Bölgesinde Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: (A) Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: (i) Her türlü parfüm, güzellik ürünü ve kozmetik ürününün ithalatı, ihracatı, pazarlaması, satışı, satış sonrası hizmetleri ve dağıtımı, bu tür ürünlerin üretimi ve ilgili işlerin idaresi, (ii) Genel olarak yukarıda belirtilen amaçlara ilişkin, bu amaçlar ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili, bu amaçlara benzer veya bu amaçlara yardımcı her türlü ticari, sınai, mali, hukuki işlemler. (B) Şirket, yukarıda Paragraf (A)`da belirtilen amaç ve konusu çerçevesinde aşağıdaki isleri yapabilir: (i) Her türlü menkul mal, makine ve ekipman, büro malzemesi, taşıt, araç, motorlu kara nakil vasıtası, yedek parça, hammadde, mamul, yarı mamul, yardımcı cihaz almak ve satmak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak ve kiraya vermek; (ii) İlgili mevzuat uyarınca hareket ederek; yurtiçinde veya yurtdışında şirket veya ortaklıklar kurmak, mevcut bulunan veya ileride kurulacak olan şirketlere veya ortaklıklara iştirak etmek, ortak girişimde bulunmak, diğer şirketler ile birleşmek, diğer şirketleri kısmen veya tamamen devralmak, malvarlığı veya ticari işletmeleri devralmak, tek basına veya başka ortaklar ile birlikte yeni şirket kurmak, bu şirketlerde temsilci olarak veya idari görevlerde bulunmak, gerekli izinleri alarak yatırım yapmak, her türlü yerli ve yabancı temsilcilikler açmak; (iii) Her türlü sözleşmeyi akdetmek, işlemleri yapmak, faaliyetleri gerçekleştirmek ve girişimlerde bulunmak; (iv) Yurtiçinde veya yurtdışında şubeler açmak, ticari vekâlet almak, vermek, devir veya tesis etmek, aracı veya temsilci olarak hareket etmek ve her türlü resmi veya özel sektör ihalelerine iştirak etmek; (v) Gerekli tesisleri kurmak, inşa etmek, ikmal etmek, işletmek ve idare etmek; taşınır ve taşınmaz tesisleri kısmen veya tamamen temellük etmek, satın almak, kirayla tutmak, icabında bu tesisleri kısmen veya tamamen başkalarına satmak, kiraya verilmek ve sair şekillerde ivaz mukabilinde kullandırmak; (vi) Her türlü gayrimenkulü alıp satmak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, gerek Şirket ve gerekse başka şahıslar için teminat, rehin veya ipotek almak, vermek, fek ve devretmek ve her türlü ayni hakları kabul, tesis, terkin ve devretmek; (vii) Diğer firmalar veya şirketlerle sözleşmeler akdetmek; bu sözleşmelerin ifası amacıyla her nevi firma ve şirketlere faaliyetlerin gerektirdiği şekillerde kredi vermek; bu firmalar ve şirketleri kısmen veya tamamen devralmak; aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföyü işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere bu firmaların ve şirketlerin hisselerini almak ve/veya satmak; (viii) Şirketin faaliyetleri için zaruri ve faydalı imtiyazları, telif haklarını, markaları, royalty, know-how ve ticari unvanlarını ve her nevi diğer fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek, almak; (ix) Aracılık faaliyeti veya menkul kıymet portföyü işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere; şahıslar, firmalar, şirketler, mahalli idareler, devlet veya bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunacak hisse senedi, tahvil veya diğer menkul kıymetleri iktisap etmek, devretmek, rehnetmek, teminat olarak göstermek veya almak; (x) Nakdi veya ayni, iç veya dış, kısa, orta veya uzun vadelerle krediler almak, krediler vermek ve her nevi ticari senet ihdas etmek, her nevi senedi kabul, tahsil, tediye veya ciro etmek; Şirketin menkul ve gayrimenkul malları üzerinde rehin, ipotek veya her türlü diğer sınırlı ayni hak tesis etmek; (xi) Her türlü reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek, reklam ve tanıtım isleri yapmak.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
DNS KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL