DOKTOR DOĞAN PINAR SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. MUTLU APT. NO:84 KADIKÖY - KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:47:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : DOKTOR DOĞAN PINAR SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3090626161
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235670-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225425
 • NACE Kodu : 862202
 • Mersis No : 0309062616100001
 • E-Tebligat Adresi : 25939-09683-83720
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek grubunda, KADIKÖY / İSTANBUL Bölgesinde Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. 1. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler,laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağızsağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. 2. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. 3. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 4. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. 5. Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek. 6. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. 7. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 8. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak,mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 9. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, 10. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. 11. Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı sağlık turizmi faaliyetlerinde bulunmak. Sağlık turizmi kapsamında gerek yurtiçi gerekse yurtdışında, doktor, hastanelerle ilgili fiyat araştırması yapmak, doktor randevusu yada tıbbi işlem randevusu işlemlerini yapmak, tıbbi refakat ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak. Hastanın ya da sağlık kontrolü için gelen sağlıklı kişinin konaklama, ulaşım aracı vb seyahat ihtiyaçlarının rezervasyonu, organizasyonu, ülke içinde ya da ülkeler arasında hasta transferinin sağlanması için organizasyon yapılması, hastanın sağlık ya da sağlık dışı harcamaları konusunda danışmanlık verilmesi. 12. Tanı ve Tedavi süreçleri konusunda, işlem öncesinde ya da sonrasında hastanın ihtiyaç duyacağı bilgiler hakkında danışmanlık hizmeti vermek, hizmeti alan kişinin kendi ülkesine ya da Türkiye içinde yaşadığı şehre döndüğünde uzaktan tıbbi danışmanlık desteğine devam etmek. 13. Tıbbi dökümanların kontrolü, organizasyonu, tıbbi süreçler hakkında bilgilendirme ve raporlamalar yapmak, 14.Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel ve kamu tüm hastaneleri, görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, dal merkezleri, termal sağlık merkezleri ve daha birçok türdeki sağlık tesisleri ile; turizm acentaları ve seyahat şirketleri ile, kara-deniz-hava ulaşım şirketleri ile anlaşmalar yapmak, birlikte çalışmak, 15. Yurtiçi ve yurtdışı şahıs ya da kurumsal temsilciler ile anlaşmalar yapmak, yasalara uygun yöntemler içinde kalmak kaydıyla ülke sağlık turizm potansiyelinin, bu alanda hizmet veren kuruluşların tanıtımını yapmak, bu şahıs ya da kuruluşların bu organizasyonun dahilinde yer almalarını sağlamak 16.Sağlık sektörüyle ilgili olarak hasta kabul etmek,teşhis.tedavi hizmetlerinde bulunmak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait kuruluşlarla anlaşma yaparak personellerine sağlık hizmetleri vermek 17.Şirketin doktor ve diğer teknik personelinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için konferanslar düzenleme,yurt içi ve yurt dışında seminer çalışmaları yapmak ve bu seminerlere katılmak 18.Şirketin işleri için gerekli taşıtları almak,satmak,devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak 19.Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden yurt dışından her türlü krediler,emval kefalet kredileri senet üzerine avans kredilerinin alınması,aracılık yapmak kaydı ile kullanılması 20. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkuller , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 21. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; 22. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 23.Şirket yukarda yazılı işler dışında başka işlere girmek istediğinde genel kurulun onayına sunulur ve Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre işleme tabi tutulur.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
DOKTOR DOĞAN PINAR SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL