DRK ULUSLARARASI TARIM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. KIR GÜLÜ SOK. NO:4/4 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 8.09.2019 02:40:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : DRK ULUSLARARASI TARIM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 23 Ağustos 2019 Cuma
  • Sermaye : 100.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 3131126530
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 205055/5
  • NACE Kodu : 462190
  • Mersis No : 0313112653000001
  • E-Tebligat Adresi : 25888-68696-43764
PEYZAJ VE ÇİÇEKÇİLİK Meslek Grubunda İSTANBUL / ŞİŞLİ Bölgesinde Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tarımsal ham maddelerin toptan ticareti (işlenmemiş yenilemeyen sakatatlar, kuştüyü ve derileri, laka, kına çiçeği, doğal süngerler, doğal mantar (yenilenler hariç), karabiber, doğal kauçuk vb.) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Amaç ve Konu 3.1. Şirket her türlü tarım ürünü tohumu, fidanı, fidesi üretir, ithal ve ihraç eder. Bu konu ile ilgili her türlü yerli ve yabancı firmaların temsilciliğini yapabilir. 3.2. Şirket her türlü tarım ve orman ürünleri, zeytin, zeytin yağı, kuru yemiş, bakliyat, yaprak tütün, defne yaprağı, ada çayı, kekik, pamuk, badem, ceviz her türlü yaş ve kuru meyve, hububat ve benzeri çeşitli gıda maddelerinin üretimini, bu ürünlerin imalatını, depolamasını, temizlenmesini, ayıklanmasını, işlenmesini, konserve edilmesini, ambalajlanmasını, pazarlanmasını, ithalat ve ihracatı ile toptan ve perakende alım satımını yapabilir. 3.3. Şirket konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ bahçe, arazi, sera, teşhir ve satış yerleri depo ve irtibat büroları inşa eder, alır, satar, kiralar, kiraya verebilir, devir alır, devredebilir. İşletilebilir tarım teknolojileri kurup, kullanabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir. Amaçları doğrultusunda gayrimenkul ipotekleri verebilir, alabilir fek edebilir, fekki talep edebilir. 3.4. Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapabilir, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol edebilir. 3.5. Şirket konusu ile ilgili yukarıdaki ürünlerin, bu ürünlerin türevlerinin ve malzemelerinin dağıtımını, taşımacılığını, taahhüdü ve pazarlaması ile üretimi için gerekli her türlü tesisin kurulması, yatırımların yapılması, tesislerin satın alınması gerektiğinde satılmasını gerçekleştirebilir. Şirket bu amaçları gerçekleştirebilmek için: a. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, kredi temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, akreditif, kredileri, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzer krediler temin edebilir. b. Şirket faaliyet konularına giren her türlü sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, her türlü mali, sınai ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, şirketlere ortak olabilir, satın alabilir, her nevi iş birliklerine girebilir, ihalelere girebilir, pey sürebilir, ihalelerle ilgili her türlü işlemleri ikmal edebilir. c. Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. d. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkulleri alabilir, inşa edebilir, satabilir, iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa sükna, gayrimenkul mülkiyetini, kat mülkiyetini ve kat irtifakı tesis edebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, ilgili gayrimenkuller üzerinde tahsisler alabilir. Bu tahsislerle ilgili her türlü işlemlerde ve tasarruflarda bulunabilir. e. Perakende satış mağazaları, bürolar, depolar kurup açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, devir alabilir ve devredebilir. f. Gerekli isim ve hakları satın alır, satar, kullanır, kullandırabilir. g. Her türlü Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir. Aracı olarak hareket etmemek kaydıyla Şirket kendi ve kendi maksat ve mevzuna uygun bir faaliyet icra eden diğer bir şirketin hisselerini, tahvillerini, mal varlığını ve diğer kıymetli evrakını iktisap edebilir, satabilir ve devredebilir. h. Kredi ve borç alabilir, alacakları karşılığı ipotek ve rehin hakları tesis ettirebilir, bu ipotek ve rehin haklarını çözdürebilir, kanuni sınırlar içinde her türlü garanti alabilir ve verebilir, kendi mal varlığı üzerinde alacaklarını ve 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin tesis ettirebilir. i. Maksat ve mevzusu işe bağdaşan her türlü ticari ve diğer tasarrufta bulunabilir, patent, marka, lisans, imtiyaz hakkı da dahil olmak üzere her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını iktisap edebilir, bu hakların mülkiyetini veya kullanım hakkını yetkili kurumlar nezdinde yurt içinde ve yurt dışında tescil edebilir ve gerektiğinde üçüncü şahıslara transfer edebilir. Şirket ayrıca yabancı ve yerli gerçek veya tüzel kişiler ile her türlü teknik yardımlaşma, franchise, yönetim veya lisans anlaşmaları imzalayabilir. j. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü ticari ve diğer muamele ve işleri yapabilir ve taahhütlere girişebilir. k. Teşvik belgeleri alabilir. l. Konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında ortaklıklar kurar, kurulu şirketlere ortak olur, ilgili müesseslerle iş birliği yapar. Yukarıda anılan faaliyetlerden başka ileride Şirket için faydalı veya lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde; Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
DRK ULUSLARARASI TARIM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL