DUA ALTIN MADENCİLİK İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

KISIKLI MAH. TEPELİK SOK. HICAZ BLOK NO:6 İÇ KAPI NO:1 ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 26.05.2021 02:31:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : DUA ALTIN MADENCİLİK İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 16 Nisan 2021 Cuma
 • Sermaye : 100.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3131248476
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 306182-5
 • Oda Sicil Numarası : 1296037
 • NACE Kodu : 072901
 • Mersis No : 0313124847600001
 • E-Tebligat Adresi : 25878-68632-51597
MERMERCİLİK VE MADENCİLİK Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği konularında hizmet vermektedir. 1-Altın, gümüş, platin dahil her türlü mamul, yarı mamul, işlenmiş, yarı işlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatı, ihracatı, pazarlaması, toptan ve perakende dahili ticareti, bunların işlenmesi başkalarına fason olarak işletilmesi işlerini yapmak 2-Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devretmek, 3-Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları açmak, işletmek. 4- Kuyumculuk dükkânı işletmek, işlettirmek ve mağazalar zinciri oluşturmak 5- Ayar evleri, ramat evleri, ifraz üniteleri, tamir atölyeleri kurup işletmek 6-Her türlü (külçe altın hariç),mücevher, gümüş, bronz, platin, elmas, safir, inci, pırlanta, yakut, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük, saat gibi süs ve takı eşyalarının imalatını yapmak, başkalarına imal ettirmek, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak 7-Her çeşit maden istihraç etmek her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklamak, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon, kavurma, icra ve her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak, 8-Madencilikle ilgili jeolojik, jeofızik, sismik etüdler yapmak, sondaj ve zemin ölçümleri yapmak, orijinal durumları veya şu anki fiziksel durumları ne olursa olsun mineral tabakların ve diğer jeolojik kaynakların araştırılmasını, incelenmesini, istihsalini ve işletilmesini bilhassa altın madeni kaynaklarının araştırılmasını. İstihsalini, işletilmesini, ithalini, ihracını ve dahili ticaretini yapmak, 9-İstihsal edilen veya sair suretle sağlanan jeolojik kaynakların işletilmesini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak ve şirket amaçlarıyla ilgili bu amaçlara tali veya bu amaçlar için gerekli sair faaliyetlerde bulunmak, 10-Her türlü kıymetli, yan kıymetli ve sentetik taş ithalatı, ihracatı, pazarlaması, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak, 11-Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi; 12-Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. 13- İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. 14-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit , feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 15-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 16-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi. 17--İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek. 18- Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 19-Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak ŞİRKET AMAÇ VE KONUSUNU GERÇEKLERŞTİRMEK İÇİN; a-Şirket amaç ve konusuyla ilgili hususları gerçekleştirebilmek amacı ile ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamul, ilk yardımcı ve ara maddelerinin alınması, depolanması, kara, hava, demir ve deniz yolu ile nakli, tevzi ve şevki için gerekli her türlü araç, tesisat, teçhizat, makine ve vasıta, depo, mağaza, satış mağazası ve teşhir yerleri, satın alma suretiyle temin etmek, icabında satmak veya başka suretlerle elden çıkarmak. b-Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyet kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletmeye veya şirketlerle birleşmek, c-Bu amaçla ihtira beratı, model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etme, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, marka, model, resim, ticaret unvanı goodwill, peşte maliye, gayri maddi hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak. d-Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan kredi almak. e-Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabul etmek, vekâlet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
DUA ALTIN MADENCİLİK İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL