DÜŞÜNÜR KOLEJLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. OKUL BLOK NO:94 ÇEKMEKÖY - ÇEKMEKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.11.2021 07:42:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : DÜŞÜNÜR KOLEJLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 28 Ekim 2021 Perşembe
 • Sermaye : 100.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3220971672
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 336525-5
 • Oda Sicil Numarası : 1326863
 • NACE Kodu : 852009
 • Mersis No : 0322097167200001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-77672-38298
EĞİTİM Meslek grubunda, ÇEKMEKÖY / İSTANBUL Bölgesinde Özel öğretim kurumları tarafından verilen ilköğretim faaliyeti (yetişkinlere yönelik okuma yazma programlarının verilmesi dahil, engelliler için verilen eğitim hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır : 1. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede anaokulu, ilköğretim okulu, lise, yüksekokul ve üniversite açabilir, işletebilir. 2. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açabilir ve işletebilir. 3. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek. 4. Her türlü özel eğitim kurumu, özel lisans kurumu ve dershane açabilir, işletebilir. 5. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç, piyano, bale gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açabilir işletebilir. 6. Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir. 7. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. 8. Yabancı dil eğitimi ile ilgili olmak üzere ses ve görüntü kasetleri, CDleri ithal ve ihraç etmek, bunları çoğaltmak ve pazarlamak buna bağlı olarak kurslar düzenlemek. 9. Her türlü eğitim faaliyetleri ile ilgili burs ve diğer öğretim ve eğitim çalışmaları düzenlemek. 10. Çağdaş eğitimin her yönden geliştirilmesi için, her düzeyde ve her türlü ulusal ve uluslararası destekli araştırmalar yapmak ve bu amaçlı organizasyon ve kurumları kurmak. Bu amaçla her türlü eğitim bazlı malzeme ithal ve ihraç etmek. 11. Konu ile ilgili gazete, dergi, broşür, afiş, kitap ve buna benzer her türlü evrakın, gerekli izinler alınmak suretiyle, yayımı, dağıtımını yapmak ve yaptırmak. 12. Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kara yoluyla kamu ve özel kuruluşların personel, isçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirlerarası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir. 13. Genel Yönetim Danışmanlığı, girişimcilik, stratejik planlama, stratejik yönetim, etkin kaynak kullanımı, iş planı, temel işletmecilik, yeniden yapılanma, kurumsal yönetim, kurumsallaşma, kurum kültürü oluşturma, insan kaynakları yönetimi, kariyer yönetimi, performans yönetim sistemi, ücret yönetim sistemi, muhasebe sistemi, finans, bütçe ve nakit akış sistemi, maliyet muhasebesi, verimlilik yönetimi, satın alma, pazarlama ve satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, israf yönetimi, 5S yönetimi, 6 sigma, güvenlik yönetimi, SWOT (GZFT) analizi, dış ticaret konularında eğitimler vermek, verdirmek, danışmanlık yapmak ve yapılmasına aracı olmak. 14. İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel tedariki, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerinin satın alınmasında danışmanlık yapmak. Şirket bünyesinde veya sözleşmeli basın mensupları ve konusunda uzman personeller çalıştırmak ve diğer insan kaynakları konularında danışmanlık hizmetleri vermek. Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için özellikle; 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında irtibat büroları, teşhir salonları açabilir 2. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek için gerekli her türlü makine, teçhizat ve görsel malzemelerin yurt içi ve yurt dışından alımını, satımını, pazarlamasın, ithalat ve ihracatını yapar. 3. Şirket konusu ile ilgili olarak hediyelik eşya, aksesuar eşyalarının ithalatını ihracatını pazarlamasını yapabilir veya yaptırabilir. 4. Şirket Faaliyet alanlarına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında her türlü yayını tercüme edebilir, yayınlayabilir bu yayınlar ile ilgili yayın haklarını alabilir, devredebilir veya satabilir. 5. Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, proje dekorasyon, araştırma, düzenleme, geliştirme, mühendislik, etüt proje işleri yapabilir, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunur. 6. Şirket faaliyet gösterdiği alanda deneyimli elemanlar yetiştirmek için seminer ve paneller düzenler, Her türlü fuar, sergi ve açık pazarlara katılabilir. 7. Şirket iştigal konusuna giren alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, özel ve resmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir veya bu tür şirketlere iştirak edebilir, mesleki teşekküllere katılabilir, konsorsiyum anlaşmaları tanzim ve imza edebilir, ve sair teşebbüslerde bulunur. 8. Şirket iştigal konusuna giren hususlarda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ticari temsilcilik, mümessillik, vekillik, acentelik, komisyonculuk, distribütörlük ve bayiliğini alabilir, bu faaliyetleri kendi adına başkalarına gördürebilir. 9. Şirket amaç ve konusuna giren marka, alâmetifarika, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, know ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
DÜŞÜNÜR KOLEJLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL