EDISON TEKNOLOJİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAPTANPAŞA MAH. İETT BLOK LARI SOK. IETT SIT BLOK NO:2/3C ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.11.2021 07:24:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : EDISON TEKNOLOJİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 22 Ekim 2021 Cuma
  • Sermaye : 50.000,00 ₺
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 3241012510
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 335607-5
  • Oda Sicil Numarası : 1325938
  • NACE Kodu : 352201
  • Mersis No : 0324101251000001
ENERJİ Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. A) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar türbinleri, gaz türbinleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel oil ve kömürle çalışan elektrik - ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin alım ve satımı, iç ve dış ticaretini yapmak. B) Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistemi ve ünitelerinin alım ve satımı, iç ve dış ticaretini yapmak. C) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. D) Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak alımını ve satışını yapmak. E) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması ve kiralanması. F) Doğalgaz dağıtım şebekesi ve tesislerini kurarak kurdurtarak veya mevcut tesisleri devralarak doğalgaz dağıtımını ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yürütür, bu faaliyet ile ilgili doğalgazı satın alır ve satar ve dağıtım şebekesi için sevkiyat kontrol merkezi ve diğer tesisleri kurar ya da kurdurtur. G) Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak. H) Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır; 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak,kiralamak, kiraya vermek. 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere,perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş ve kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir. 1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acentalar, mümessillikler, şubeler açmak, pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak ve danışmanlık yapmak. 2) Faaliyet konulan ile İlgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, 3) Faaliyet konulan ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, 4) Faaliyet konulan ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, 5) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun,orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, 6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp,yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, 7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 8) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, 9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, 10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sinai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
EDISON TEKNOLOJİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL