EFEBERK TURİZM İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CUMHURİYET MAH. SARDUNYA SOK. NO:22/9 KÜÇÜKÇEKMECE - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 26.03.2020 02:40:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : EFEBERK TURİZM İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 23 Mart 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 40.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3251074633
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 242420-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232181
 • NACE Kodu : 431201
 • Mersis No : 0325107463300001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-47666-35265
ALTYAPI İNŞAATI Meslek grubunda, KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL Bölgesinde Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) konularında hizmet vermektedir. 1- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3- Ticari amaçlı her türlü İş Makinesi ile motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 4- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 5- Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 6- Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 7- Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 8- Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. 9- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 10- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 11- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 12- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 13- Her türlü Hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak, hafriyat konusunda taahhütlerde bulunmak gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. 14- Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. 15- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 16- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 17- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 18- Yurt içinde tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. 19- Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. 20- Her türlü ev, iş hanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 21- Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 22- Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 23- Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. 24- Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 25- Yurt içinde tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyeler, otel ve hastanelerin her türlü İş elbisesi, çamaşır, perde, çarşaf, yorgan ve tekstil ürünlerinin kuru temizleme, yıkama ve ütüleme faaliyetinde bulunmak. 26- Her türlü gıda maddelerini ve tarım ürünlerini almak, satmak, paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 27- Yurt içinde tüm özel ve resmi kuruluşlara, belediyelere ve hastanelere yemek hizmet vermek. 28- Her türlü petrol, petrol türevleri gibi akaryakıt ile madeni yağlar alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. 29- Akaryakıt istasyonları bayiliğini almak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. 30- Şirket konusu ile ilgili her türlü taahhütlerde bulunabilir. 31- Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinde uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir. 32- İştigal mevzuu ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
EFEBERK TURİZM İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL