EMBİYE AKSOY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ

MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CAD. BORA APT. NO:79/14 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 1.08.2020 05:28:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : EMBİYE AKSOY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 27 Temmuz 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 500.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3331956199
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 256725-5
 • Oda Sicil Numarası : 1246495
 • NACE Kodu : 692001
 • Mersis No : 0333195619900001
 • E-Tebligat Adresi : 25808-66600-83460
MALİ MÜŞAVİRLİK Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Mali müşavirlik hizmetleri konularında hizmet vermektedir. A- Gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin, 1- Muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikaları, mali tablolar ilkeleri, tek düzen hesap planı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili yasa hükümleri gereğince defterlerini tutmak, beyannameleri, bildirgeleri ile diğer belgeleri düzenlemek, benzeri işler yapmak, 2- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak, 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işler yapmak, B- Gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin 1- Sürekli ara zamanlı danışmanlık hizmetleri, 2- Uyuşmazlık işleri, 3- Ortaklık işlemleri, 4- Kontrol ve revizyon hizmetleri, 5- Tasfiye, bilirkişilik, hakemlik, 6- Fizibilite raporu, 7- İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, 8- S.P.K. ve diğer kuruluşlarca yapılacak muhasebe işlemleri, 9- Fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemleri, a- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. b- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmamak kaydı ile kullanılması; c- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; d- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; e- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, f- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
EMBİYE AKSOY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL