ERSA DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. NO:73/1H/22 PK:34500 BÜYÜKÇEKMECE - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 9.09.2021 02:50:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : ERSA DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 8 Ekim 2019 Salı
  • Sermaye : 400.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 3680447627
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 212266-5
  • NACE Kodu : 862301
  • Mersis No : 0368044762700001
  • E-Tebligat Adresi : 25959-13627-32536
Ersa Dental
Misafir odaklı yaklaşımı, tecrübeli hekim kadrosu ve multidisipliner çalışmayı bir araya getirerek, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetinin öncüsü olmayı hedefliyor..

Hakkımızda
2019 yılından kurucusu Eren Mecihan ve Savaş Bayrak tarafından yönetilen Ersa Dental, Dünya’nın önde gelen kurumlarıyla eşit kalitede ve sağlık alanında belirlenmiş uluslararası standartlarla tam uyum içerisinde hizmet veren bir diş sağlığı kurumudur.
Bu hizmet kalitesine ulaşmak ve başarıyı sürekli kılmak adına teknolojik gelişmelerin hemen adapte edilerek çağdaş ve güncel tutulan bir alt yapı ve alanlarındaki yenilikleri sürekli takip ederek uzmanlıklarını geliştiren bir ekip ile çalışmalarına devam ediyor.

Vizyonumuz
Uluslararası platformda tanınan, dünya standartlarında, çağdaş yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden,diğer sağlık kuruluşları tarafından örnek alınan sağlık kurumu olmak.
Yurt içinde ve yurt dışında tüm hastalarımıza en yüksek kalitede eşit bakım hizmeti veren, hastalarımızın kendilerine güven içinde hissettikleri ve tüm beklentilerinin karşılandığı sağlık kurumları zinciri oluşturmak.

Misyonumuz
Toplumun her kesiminden hastaya yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak, sağlık sektöründe iş imkanı yaratarak ülkemize hizmet etmek, personelimizin sürekli gelişmesini ve güven içinde mutlu çalışmasını sağlamak.

RESMİ FAALİYET KONUSU
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE Bölgesinde Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir.
Firma İş Konusu:
1- Diş hekimliği alanında gerekli olan hekimlik hizmetlerini ve her türlü tıbbi araç gereç malzemelerini kullanarak ağız ve diş sağlığıyla ilgili diş çene ortopedisi ve cerrahisi, inplantoloji tanı tedavisi,ortodonti cerrahi gibi müdahalelerde bulunmak,endodonti,sabit ve hareketli protez dişleri yapmak ve ağız bakım hizmetlerini yerine getirmek.
Diş protez ve laboratuvarları, diş depoları kurmak ve çalıştırmak, özel teşhis ve tedavi muayenehaneleri, poliklinikleri ve klinikleri, ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri, ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri açmak, kurmak ve işletmek.
Radyolojik teşhis ve tanı merkezleri kurmak ve işletmek.
Ortopedi ve fizik tedavi poliklinikleri, klinikleri ve merkezleri ile güzellik ve estetik merkezleri kurmak ve işletmek
2- Tıp ve diş hekimliği alanında günün teknik olanaklarından yararlanarak,araç gereç ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamül ve hammaddeler ile gelişmiş tıbbi cihaz sistemleri,yedek parçaları, elektronik makinaların alım,satımı,ithalatı ve ihracatını yapabilir.
3- Şirket insan sağlığı konusunda teşhis ve tedavi amacına yönelik tıbbi muayene ve müdahaleleri yapmak, biyokimyasal tahliller, radyolojik ve elektrofizyolojik tetkikler, bakteriyoloji ve virolojik tetkikler röntgen incelemeleri ile poliklinik dışı röntgen hizmetleri verebilir, bilgisayar tomografi, magnetik rezonans elektron sefalografi,elekromyografi gibi, laboratuvar araştırmaları yapabilir.
Ulusal ve uluslararası eğitim amaçlı kurs,seminer,sempozyum ve kongreler düzenleyebilir.
Bu amaçla yurt içi ve yurt dışından söz konusu bilgilere haiz eğitimci getirebilir,aynı amaçla kendi mekanını kiralayabilir, kullanabilir, ayrıca başkalarının mekanını da kiralayabilir veya satın alabilir.
Şirket eğitim amaçlı her türlü görsel ve basılı yayınlar çıkartabilir, bu amaçla reklam ve dağıtım yapabilir.
4- Şirket tıbbi uzmanlık dallarında hizmet veren ekiplerle her türlü sağlık hizmetleri hastahane, klinik, poliklinik,dispanser, teşhis ve tedavi merkezi, sağlık kontrol merkezi, osgb, tıbbi tahlil laboratuvarları, diş teknisyenliği laboratuvarı kurabilir ve ürünleri pazarlayabilir, rehabilitasyon ve fiziki tedavi üniteleri gibi sağlık kuurmlarını tesis edebilir ve işletebilir.
5- Şirket insan sağlığıyla ilgili olarak her türlü protez, ilaç,serum vs ürünlerinin aşısının toptan,alım, satımını, pazarlamasını,üretimini, ithalat ve ihracatını yapabilir.
Bu amaçla yurt içi ve yurt dışında açılacak fuar, panayır sergi ve panellere iştirak edebilir.
Şirket yukarıda yazılı maddeler ile ilgili olarak ihtiyaca göre yerli ve yabancı personel, kuruluş ve üniversitelerden teknik ve işletme bilgilerine haiz elemanlar getirebilir şirkette çalıştırabilir, şirket elemanlarını yurt dışına gönderebilir.
Diş laboratuvarı olarak faaliyet gösterip , bilumum diş laboratuvarı hizmetlerini vermek.
Diş bakımı ve tedavisi konusunda özel şahıs ve tüzel kişi ve kuruluşlarda çalışan personelin periyodik ve devamlı diş bakımları konusunda sözleşmeler yapmak ve Hizmet vermek.
6- Sağlık hizmetlerini gerçekleştirebilmek için Sağlık hizmetleri amacı doğrultusunda; hastaneler, dispanserler, sağlık merkezleri kurmak ve çalıştırmak.
Kurulmuş olan sağlık ile ilgili şirketlere ortak olmak, pay alıp pay vermek, yeni ortaklıklar tesis etmek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.
Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için;
A-Şirket bu maksatla gayrimenkul satın alabilir.Gayrimenkullerle ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir, inşaat, tamir, tadilat,yenileme vs yapabilir, bunları gerektiğinde satabilir.
Bu gayrimenkuller arsa veya arazi ise bunların parselasyonu ifraz ve tevhit işlemlerini irtifak cins tashihi vs işlemlerini yapabilir ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü mülkiyetten gayri haklar ve ipotek tesis edebilir, ayni ve şahsi kefalet,teminat ve garanti verebilir.
Şirket alacaklarından dolayı başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek alabileceği gibi başkalarının borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirkete ait gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir.
Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ve sair varlıkları teminat göstererek istikrazda bulunabilir,işletme rehni tesis edebilir.
Tesis ettiği iş bu işlemleri dilediği şekilde tadil,fesih ve fek edebilir.
Gayrimenkulleri kiralayabilir,kiraya verebilir,tapuya şerh ettirebilir.
B-Şirket iştigal mevzuuna dahil kurulmuş veya kurulacak şirketlere hissedar olabilir, yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir, sürekli veya süreksiz her türden ortaklık tesis edebilir,gerektiğinde bunları satabilir.
C-Konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir.
Taahhüt işlerini üstlenebilir.
D-Şirket iktisadi maksat ve mevzuun gerektirdiği bilcümle ticari sınai hukuki ve idari işlemlerini yapabilir, patent, ihtira beratı, know-how, marka ve sair sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde üçüncü şahısların,...

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ERSA DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL