FİNAHUK KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

ÇAMLIK MAH. ÇAMLIK SOK. BOLELI DOĞA EVLERİ SİT. NO:2 C/2 ÇEKMEKÖY - ÇEKMEKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 27.08.2020 19:02:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri, yorumlar ve şikayetler

Şikayet Yaz İşletme hakkında yorum yaz
5 puan
1 yorum
Gürcan A.

Gürcan A.

27 Ağu 2020

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : FİNAHUK KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 23 Haziran 2020 Salı
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3881417180
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 250503-5
 • Oda Sicil Numarası : 1240267
 • NACE Kodu : 620201
 • Mersis No : 0388141718000001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-11691-82840
REGÜLASYON VE KURUMSAL FİNANS DANIŞMANLIĞINDA EN İYİSİ
FİNAHUKUK +15 YIL DENEYİM ONLARCA GÜÇLÜ REFERANS GLOBAL TECRÜBE

Kurumsal yönetim, finansal regülasyon, KVKK, Blockchain, Operasyonel Verimlilik gibi farklı konularda sektör deneyimi olan uzmanların olduğu bir ajansız.

Finahukuk Regülasyon ve Finansal Teknoloji Alanında Olağanüstü Bir Deneyim Sunar.
Finahukuk yüzlerce projeyi başarıyla tamamlamış deneyimli ekibiyle şirketinize makul çözümler sunmaktadır.

Biz Kimiz?

Kurumsal yönetim, finansal regülasyon, KVKK, Blockchain, Operasyonel Verimlilik gibi farklı konularda sektör deneyimi olan uzmanların oluşturduğu bir ajansız Uluslararası kurumlarda tecrübeli uzmanların, akademisyenlerin ve hukukçuların bir araya geldiği platform olan Finahukuk global standartlarda bir danışmanlık hizmeti vaat etmektedir.

Uzmanlık Alanlarımız
Kurumsal Yönetim
Blockchain-Kripto Para
KVKK
Finansal Regülasyonlar

TCMB, SPK, BDDK, MASAK’da 15 Yıldan Fazla Görev Almış ve Regülasyon Konusunda Türkiye’de Bulabileceğiniz En İyi Ekip.

RESMİ FAALİYET KONUSU
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, ÇEKMEKÖY / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.) konularında hizmet vermektedir.
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü finansal danışmanlık hizmetleri vermek.
İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) yapmak.
Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında mali ve idari konularda danışmanlık hizmeti vermek.
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)yapmak.
Her türlü marka, patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, tescil, teknik kontrol ve gözetim ile varlıkların tasfiyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetleri vermek, Yurtiçinde ve yurtdışında mali, idari ve teknik konularla ilgili düzenlenen her türlü mevzuat ve regülasyon konularında danışmanlık hizmeti vermek
BİLGİSAYAR PROGRAMA FAALİYETLERİ
Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) yapmak. Bu kapsamda ithalat ve ihracat yapmak mal ve hizmetleri satmak ve kiralamak.
Finans ve Teknoloji alanında yazılım faaliyetinde bulunmak ile finansal teknoloji ile finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan teknoloji ve yenilikler geliştirmek
E-TİCARET
Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden toptan ve perakende ticaret yapmak.
Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:
1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.
Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir.
Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir.
Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak.
Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir.
İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
5.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir.
Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
6.Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
7.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
8.Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir.
Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9.Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
10.Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul ...ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
FİNAHUK KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL