FOREST BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. TEKFEN APT. NO:209/8 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:46:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : FOREST BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3881390030
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235638-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225392
 • NACE Kodu : 620201
 • Mersis No : 0388139003000001
 • E-Tebligat Adresi : 25868-11696-99073
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1- Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak. 2- Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. 3- Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak. 4- Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 5- Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, montajı, servisi. 6- Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. 7- Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. 8- Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 9- Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 10- Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanımın toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajını yapmak. 11- Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 12- Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, destek ve servis hizmeti almak, vermek. Şirket faaliyet konusunu gerçekleştirmek amacıyla; 1.Konusu ile ilgili bu alanlarda gerekli tüm ticari faaliyetleri yürütebilmek için gerekli her nevi üretim, alım, satım, pazarlama, montaj, bakım, onarım, planlama, projelendirme, araştırma, geliştirme, yap işlet veya yap işlet devret modellerinde ihalelere girmeye, kiralama, kiraya verme, organize etme, ithal etme, ihraç etme, yurtiçi ve yurtdışı temsilcilik alma ve verme, konusu ile ilgili alanlarda aynı zamanda danışmanlık yapma, eğitim verme ve toplantı (seminer, sempozyum, konferans, kurs, panel, oturum, vb.) düzenlemek için gerekli tüm faaliyetleri yapabilir. 2.Şirket iştigal konularının gerçekleşmesi için gerekli yatırımları yapmak, tesisler kurmak, gayrimenkuller almak, satmak, aynı haklar iktisap etmek, devir etmek, gayrimenkuller inşa etmek ve ettirmek, gayrimenkul alım satımlarında ferağ etmek, gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte ipotekler tesis etmek, kaldırmak, teminat ve kefalet almak ve vermek gibi faaliyetler yürütebilir. 3.Çalışma konuları ile ilgili yerli ve yabancı tüzel kişilerle yürürlükteki hukuka uygun olarak ortaklıklar kurulabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini, irtifa senetlerini ve tahvillerini satın alabilir. Yerli ve yabancı personel çalıştırabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personelini ikamet ettirir, çalıştırır eğitim verdirip eğitim aldırabilir, 4.Yerli ve yabancı finans kuruluşları ile sermaye transferinde bulunmak, ticari, sınai ve teknolojik işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, krediler temin etmek için gerekli faaliyetleri yürütebilir. 5.Şirket konuları ile ilgili ticaretini yapacağı sistem, proje, malzeme, alet ve cihazların imalatını yapmak üzere fabrika ve imalathaneler kurabilir, işletebilir, bu çeşit işletmeleri kiralayabilir, satın alabilir ve bu nevi işlerle meşgul olan hakiki ve hükmi şahıslarla iştirakler tesis edebilir, kurduğu tesisleri kiraya verebilir, satabilir. 6.Şirket faaliyetleriyle ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yerli ve yabancı kurumlara, kuruluşlara, vakıflara, derneklere, kurullara, çalışma gruplarına, komitelere, birliklere vb. yerlere üye olabilir. 7.Şirket konusuyla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yerli ve yabancı kuruluşlara temsilcilik, distribütörlük, ana bayilik, alt bayilik verebilir, alabilir ve ürettiği mal ve hizmetlerin tamamıyla ilgili olarak satış ve pazarlama ağı oluşturabilir. 8.Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetler için faydalı izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka, emsali hakları, alabilir satabilir, üçüncü şahıslara kiralayabilir, devir edebilir, devir ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
FOREST BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÇÖZÜMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL