FREYA HEALTH CARE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KÜLTÜR MAH. ARNAVUTKÖY YOLU SOK. NO:12/2 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 1.08.2020 05:28:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : FREYA HEALTH CARE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 27 Temmuz 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3881425366
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 256740-5
 • Oda Sicil Numarası : 1246510
 • NACE Kodu : 464602
 • Mersis No : 0388142536600001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-11633-64754
İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ Meslek grubunda, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Bölgesinde Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti konularında hizmet vermektedir. a. İlgili mercilerden izin alınmak şartı ile Her türlü kimyevi, veteriner ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak, b. İlgili mercilerden izin almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında imal edilen her türlü ilaçların toptan alımı satımı pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, toptan serum, toptan hormon aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak. c. Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak. d. Şirket yukarıda gösterilen bütün faaliyetlerle ilgili olarak her türlü pazarlama yapabilir, yaptırabilir. e. Tıpta, ziraatta ve veterinerlikte, insan, bitki ve hayvan varlığı ve sağlığı ile bağlantılı olmak üzere her nevi ilaç, kimyevi maddeler, gıda maddeleri ile bilumum ambalaj maddeleri ve bunlardan gayri bilcümle, parfümeri, ıtriyat, kozmetik sanayine mütcallik hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerinin imali, ithali, ihracatı, ve dahili ticareti. f. İlaç ve ilaç mümessilliği ile ilgili konularda danışmanlık vermek. g.Şirket her türlü konuda elektronik ticaret (E-ticaret) faaliyetinde bulunabilir. Elektronik ticareti (E-ticareti) perakende ve toptan olarak yapabilir. Elektronik ticaretle (e ticaret) ilgili her türlü hakları alabilir ve ya kiralayabilir. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için: 1) İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile Aval ve Kefalet kredileri temin edebilir, gerektiği taktirde şirketin taşınmaz mallarını rehin verebilir. 2) Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve resmi kurumların, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası açtıkları ve açacakları her türlü ihalelere katılabilir, anlaşmalar yapabilir, taahhütlerde bulunabilir. 3) Konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, taahhüt, pazarlamacılık ve ticaret işleri ile iştigal edebilir. 4) Şirketin amacı ve konuları ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın alabilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, ferağ ve rızai taksim edebilir, başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirebilir, bunlar üzerinde doğmuş her türlü hakları iktisap edebilir, devir ferağ edebilir, üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, inkisap devir ve ferağ edebilir, fabrika, idare, satış, servis, idare binaları inşaa edebilir. 5) Şirket konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere ayni ve nakdi sermaye koymak sureti ile iştirak edebilir, ticari ve sınai işletmelere katılabilir. 6) Şirket konusu ile ilgili faaliyet gösteren yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle kanun hükümleri çerçevesinde her türlü ortak faaliyete girişebilir, ortaklıklar tesis edebilir, şirketçe tesis edilen kuruluşları işletme karşılığı kiraya verebilir, konu ile ilgili olarak meydana getirilen veya edinilen her çeşit ortaklık veya sahiplik haklarını gerektiğinde aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla satabilir, devredebilir veya elden çıkarabilir. 7) Şirket, borçları için ipotek, rehin ve kefalet teminatları verebilir, şirketin alacakları için ipotek, rehin ve kefalet teminatları alabilir. Konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin borç ve alacakları için ipotek rehin verebilir ve alabilir, rehin ve ipotekleri fekkedebilir. 8) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde edebilir, devredebilir, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, iştigal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile nakil vasıtaları iktisap edebilir, kiralayabilir ve işletebilir. 9) Şirketin adına tescil ettirmek, kiraya vermek veya satmak amacıyla ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir. 10) Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle, şirket ve ortaklık kurabilir, ortaklıklara katılabilir, mevcut veya kurulacak şirketlere ve yönetimlerine iştirak edebilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarabilir, şirket ve ortakların paylarını satın alabilir ve iktisap edebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
FREYA HEALTH CARE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL